Siirry pääsisältöön

Vähennä ja vältä, kierrätä ja korvaa

Muovitiekartta 2.0

Muoveilla on monia hyviä ominaisuuksia, joiden takia niiden käyttö on globaalisti 20-kertaistunut viimeisen 50 vuoden aikana. Muovien käyttöön, käytöstä poistoon ja kierrätykseen liittyy kuitenkin vakavia haasteita. Erityisesti merten roskaantuminen ja mikromuovi ovat saaneet ihmiset havahtumaan muovien haittavaikutuksiin.

Muovitiekartta Suomelle on muovin kestävää kiertotaloutta poikkialaisesti vauhdittava kansallinen ohjelma. Ohjelman ensimmäinen vaihe käynnistyi vuonna 2018, ja se päivitettiin alkuvuonna 2022. Muovitiekarttaan on koottu toimia, joilla voimme vähentää muoveista aiheutuvia haittoja, välttää turhaa kulutusta, tehostaa muovien kierrätystä ja löytää korvaavia ratkaisuja. Ohjelma asettaa myös konkreettisia tavoitteita toimien etenemiselle.

Tavoitteena on muovin kiertotalouden läpimurto Suomessa vuoteen 2030 mennessä.

Muovitiekartta 2.0 (pdf)

Muovitiekartta (pdf)

Ajankohtaista

Tiedote 30.3.2023: Muovien kiertotalous Suomessa tarkoittaa muoveista vastuun kantavaa yhteiskuntaa

Muovien oikeaoppinen lajittelu, kierrätysvaihtoehdot, kierrätysmyönteinen tuotesuunnittelu ja roskaantumisen ehkäiseminen ovat esimerkkejä kotien, yritysten ja maatalouden käyttämien muovien arvoketjujen vaiheista, joihin…

Tiedote 28.3.2023: Vapaaehtoisuuteen perustuvat käyttöosuusvelvoitteet yksi keino edistää kiertotaloutta

Kiertotaloudessa halutaan pitää materiaalit kierrossa mahdollisimman pitkään. Yksi keino asian edistämiseksi on käyttöosuusvelvoite. Tuoreen Kierrätysmateriaalien käyttöosuusvelvoite kiertotalouden edistäjänä -selvityksen suositusten mukaan muovin markkinoita voitaisiin tehostaa kehittämällä ja ottamalla käyttöön kestomuovituotteiden valmistajille green deal -sopimus massataseperiaatetta soveltaen.

Tiedote 22.3.2023: EU:n komissio haluaa hillitä tuotteiden ja palveluiden viherpesua

EU:n komissio on antanut keskiviikkona 22. maaliskuuta direktiiviehdotuksen vihreistä väittämistä, jolla tarkennetaan ympäristömainonnan pelisääntöjä. Direktiiviehdotuksen tavoitteena on antaa kuluttajille ja eri toimijoille luotettavaa ja yhdenmukaista tietoa tuotteen tai palvelun ympäristöominaisuuksista sekä vähentää niin sanottua viherpesua.

Tiedote 14.3.2023: Maatalousmuoveille uusi tuottajayhteisö – Koko maatalousmuoviketju mukana ottamassa vapaaehtoisesti vastuuta muovijätteen keräyksestä ja kierrätyksestä

Suomeen on perustettu maatalousmuovien vapaaehtoinen tuottajayhteisö. Maatalousmuovien Kierrätys Oy alkaa kehittää valtakunnallista järjestelmää maatalousmuovien laajamittaista keräämistä ja kierrättämistä varten.

Muovimiljoona-hankkeet löysivät käytännön ratkaisuja muoviongelmaan

Muovitiekartan kokeilu- ja pilotointihankkeet päättyivät vuoden 2022 lopussa. Muovimiljoona-hankkeissa esimerkiksi käytettiin vanhoja tuulivoimaloiden lapoja sementin raaka-aineena, innostettiin koululaisia ja opiskelijoita muovin kiertotalouteen ja tarjottiin kahvittelijoille mahdollisuus nauttia juomansa pantillisista take away -kupeista.  

Poliittinen tilanne hankaloitti ensimmäisiä neuvotteluja kansainvälisestä muovisopimuksesta

Ensimmäiset neuvottelut kansainvälisestä muovisopimuksesta on nyt käyty. Ympäristöministeriön neuvotteleva virkamies Tuulia Toikka valottaa, mikä puhutti neuvottelupöydissä Uruguayssa. Muovisopimus rakennetaan lopettamaan muovisaastuminen globaalisti. 

Kaikki uutiset