Siirry pääsisältöön

Vähennä ja vältä, kierrätä ja korvaa

Muoveilla on monia hyviä ominaisuuksia, joiden takia niiden käyttö on globaalisti 20-kertaistunut viimeisen 50 vuoden aikana. Muovien käyttöön, käytöstä poistoon ja kierrätykseen liittyy kuitenkin vakavia haasteita. Erityisesti merten roskaantuminen ja mikromuovi ovat saaneet ihmiset havahtumaan muovien haittavaikutuksiin.

Kansalliseen muovitiekarttaan on koottu toimia, joilla voimme vähentää muoveista aiheutuvia haittoja, välttää turhaa kulutusta, tehostaa muovien kierrätystä ja löytää korvaavia ratkaisuja. Tiekartta osoittaa ensiaskeleita kohti uudenlaista, kestävää muovin kiertotaloutta.

22 vinkkiä muovitietoisempaan arkeen.

Ajankohtaista

Muovitietoinen arki -kampanja kannustaa jokaista kiinnittämään huomiota muovin kulutukseen arjessa

Muovitietoinen arki -kampanja kannustaa jokaista kiinnittämään arjessa huomiota omaan muovin kulutukseensa ja kokeilemaan helppojen vinkkien avulla muovitietoisia valintoja.

Muovifoorumissa keskusteltiin muovin kierrätyksestä, korvaavista ratkaisuista sekä muovin ympäristö- ja terveysvaikutuksista

Muovitiekartan yhteistyöverkostolle ja kumppaneille järjestetty Muovifoorumi pidettiin tänä vuonna 29. lokakuuta.

MicrAgri-hanke tuo tutkijat ja maataloustuottajat yhteen mikromuovien maaperävaikutusten selvittämiseksi

Suomen ympäristökeskus, Ruokavirasto ja Luonnonvarakeskus käynnistivät keväällä 2020 yhteisen MicrAgri-hankkeen, joka tutkii maatalousmaan mikromuoveja ja niiden vaikutusta maaperään.

Muovitiekartan yhteistyöverkoston toimikausi jatkuu vuoteen 2023

Kansallisen muovitiekartan toimeenpano jatkuu laajan yhteistyöverkoston voimin. Ympäristöministeriö asetti uudelleen eri sidosryhmistä koostuvan yhteistyöverkoston muovitiekartan toimeenpanoa ja seurantaa varten.

Materiaalipassi avuksi rakennusmateriaalin uusiokäyttöön

Helsingin kaupunki ja Senaatti-kiinteistöt selvittivät, miten tieto rakennukseen käytettävistä raaka-aineista pystytään kokoamaan digitaaliseksi materiaalipassiksi.

Kaikki uutiset

Muualla verkossa