Siirry pääsisältöön

Vähennä ja vältä, kierrätä ja korvaa

Muoveilla on monia hyviä ominaisuuksia, joiden takia niiden käyttö on globaalisti 20-kertaistunut viimeisen 50 vuoden aikana. Muovien käyttöön, käytöstä poistoon ja kierrätykseen liittyy kuitenkin vakavia haasteita. Erityisesti merten roskaantuminen ja mikromuovi ovat saaneet ihmiset havahtumaan muovien haittavaikutuksiin.

Kansalliseen muovitiekarttaan on koottu toimia, joilla voimme vähentää muoveista aiheutuvia haittoja, välttää turhaa kulutusta, tehostaa muovien kierrätystä ja löytää korvaavia ratkaisuja. Tiekartta osoittaa ensiaskeleita kohti uudenlaista, kestävää muovin kiertotaloutta.

Muovitiekartta pähkinänkuoressa (pdf)

Ajankohtaista

Muovifoorumin satoa: Kuinka muovia korvaavien ratkaisujen kestävyyttä voidaan arvioida?

Yksi ratkaisu muovin aiheuttamiin haasteisiin on korvata perinteistä fossiilista muovia muilla materiaaleilla tai ratkaisuilla, kuten kertakäyttöä korvaavalla kestokäytöllä.

PlastLIFE-hankkeella haetaan mittavaa EU-rahoitusta

Ympäristöministeriön ja SYKEn luotsaama konsortio jättivät lokakuussa aiehakemuksen EU:n LIFE-ohjelmaan. Kaksivaiheisen rahoitushaun ensimmäinen vaihe sai juuri myöntävän päätöksen.

Muovifoorumin satoa: Kierrätetyn muovin käytön lisääminen

Kierrätetyllä muovilla pitäisi pystyä korvaamaan neitseellisen muovin käyttöä, mutta yksi muovin kierrätyksen pullonkauloista on puute kierrätetyn muovin käyttökohteista.

Muovifoorumin satoa: Kuinka muovin ympäristö- ja terveysvaikutuksia koskevan tiedon saatavuutta voitaisiin parantaa?

Tietoa muovin ympäristö- ja terveysvaikutuksista on vielä melko vähän, vaikka ihmiset altistuvat arjessa muoveille monin tavoin.

Muovifoorumin satoa: Muovin kierrätyksen arvoketjun vahvistaminen

Parhaassa tapauksessa käytetty muovituote päätyy sellaisenaan heti uudelleen käyttöön. Toinen vaihtoehto on saada muovi kierrätykseen ja materiaali hyödynnettäväksi.

Kaikki uutiset

Muualla verkossa