Siirry pääsisältöön

Vähennä ja vältä, kierrätä ja korvaa

Muoveilla on monia hyviä ominaisuuksia, joiden takia niiden käyttö on globaalisti 20-kertaistunut viimeisen 50 vuoden aikana. Muovien käyttöön, käytöstä poistoon ja kierrätykseen liittyy kuitenkin vakavia haasteita. Erityisesti merten roskaantuminen ja mikromuovi ovat saaneet ihmiset havahtumaan muovien haittavaikutuksiin.

Kansalliseen muovitiekarttaan on koottu toimia, joilla voimme vähentää muoveista aiheutuvia haittoja, välttää turhaa kulutusta, tehostaa muovien kierrätystä ja löytää korvaavia ratkaisuja. Tiekartta osoittaa ensiaskeleita kohti uudenlaista, kestävää muovin kiertotaloutta.

Ajankohtaista

Kaikki muovi kiertoon

Joukko julkisen ja yksityisen sektorin toimijoita on työskennellyt viime vuodet yhteisen tavoitteen eteen: pääkaupunkiseudulla käytettävä muovi pitäisi saada kierrätykseen ja uusiokäyttöön.

Mikä muovissa kiinnostaa, Aino Huotari?

Esittelyssä muoviraadin jäsen Aino Huotari.

Miten muovin joutuminen luontoon pysäytetään, Henna Hautakangas?

Esittelyssä muoviraadin jäsen Henna Hautakangas.

Konkreettisia toimenpiteitä muovien vähentämiseen asuntorakentamisessa

Miten muovijätteen lajittelu toimii tällä hetkellä? Mitä vaikuttamiskeinoja rahoittajalla, tilaajalla ja rakennuttajalla on vähämuovisuuden ja muovin kiertotalouden edistämiseen asuntorakentamisessa?

Muoviraati tuo muovitiekartan lähemmäs kansalaisia

Muovitiekartan toimeenpanoa on vauhdittamassa viisi aktiivista kansalaista. Tämän muoviraadin, tehtävänä on mm. osallistua muovitiekarttaan kuuluvien toimenpiteiden. kehittämiseen ja arvioimiseen.

Muovin keräystä ja kierrätystä tehostetaan uudella jätelailla

Jätelakiin ja jätteitä koskeviin asetuksiin on tulossa uudistuksia, joiden tavoitteena on tehostaa muovien erilliskeräystä ja nostaa muovien kierrätysastetta.

Kaikki uutiset