Siirry pääsisältöön

Vähennä ja vältä, kierrätä ja korvaa

Muovitiekartta 2.0

Muoveilla on monia hyviä ominaisuuksia, joiden takia niiden käyttö on globaalisti 20-kertaistunut viimeisen 50 vuoden aikana. Muovien käyttöön, käytöstä poistoon ja kierrätykseen liittyy kuitenkin vakavia haasteita. Erityisesti merten roskaantuminen ja mikromuovi ovat saaneet ihmiset havahtumaan muovien haittavaikutuksiin.

Muovitiekartta Suomelle on muovin kestävää kiertotaloutta poikkialaisesti vauhdittava kansallinen ohjelma. Ohjelman ensimmäinen vaihe käynnistyi vuonna 2018, ja se päivitettiin alkuvuonna 2022. Muovitiekarttaan on koottu toimia, joilla voimme vähentää muoveista aiheutuvia haittoja, välttää turhaa kulutusta, tehostaa muovien kierrätystä ja löytää korvaavia ratkaisuja. Ohjelma asettaa myös konkreettisia tavoitteita toimien etenemiselle.

Tavoitteena on muovin kiertotalouden läpimurto Suomessa vuoteen 2030 mennessä.

Muovitiekartta 2.0 (pdf)

Ajankohtaista

Muovitiekartta 2.0 vie Suomea kunnianhimoisesti kohti muovin kiertotalouden läpimurtoa

Uusi päivitetty Muovitiekartta julkistettiin kesäkuussa 2022. Se on aiempaakin vaikuttavampi ohjelma kohti kestävää muovin kiertotaloutta. Jututimme Muovitiekartan ohjelmapäällikkö Merja Saarnilehtoa tiekartan kuulumisista.

Tiedote 9.6.2022: Muovien ympäristö- ja terveysvaikutuksia koskeva tieto puutteellista – erityisesti terveys- ja maaperävaikutuksista tarvitaan lisää tietoa

Muovien ympäristö- ja terveysvaikutuksia koskevat tiedot ovat edelleen puutteellisia, kertoo Suomen ympäristökeskuksen SYKEn ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tuore…

Vuoden 2022 #Ämpäristöteko kerää vanhat ämpärit kierrätykseen 3.6.2022

Perjantaina 3.6.2022 kerätään taas kuluttajien kovamuovisia tavaroita kierrätykseen eri paikkakunnilla. Keräykseen ovat tervetulleita esimerkiksi vanhat ämpärit, pulkat, muoviset puutarhakalusteet, kukkaruukut ja eväslaatikot.

Tiedote 23.5.2022: Kalvomuovien kierrätys etenee rakennusalalla

Jo 17 organisaatiota on liittynyt mukaan vapaaehtoiseen Rakentamisen muovit green deal -sopimukseen, jonka ympäristöministeriö ja rakentamisen arvoketjussa toimivat yhdistykset allekirjoittivat joulukuussa 2020.

Tiedote 28.4.2022: Fossiilisen muovin korvaamiseen on useita vaihtoehtoja – Laajassa tutkimuksessa tarkasteltiin mahdollisuuksia ja esteitä

Luonnonvarakeskus (Luke) ja VTT ovat julkaisseet laajan tutkimusraportin fossiilista muovia korvaavien vaihtoehtojen ominaisuuksista sekä ympäristövaikutuksista: Kierrätettävyyden merkitys ja biopohjaisten materiaalin ilmastohyödyt nostettiin keskeisesti esille. Toisaalta uusien materiaalien korkea hinta ja rajoitettu saatavuus haastavat niiden käyttöönottoa.

Tiedote 13.4.2022: Tupakkalakia tiukennettiin – Tupakointi kielletään leikkikentillä ja yleisillä uimarannoilla

Tupakkalakia tiukennettiin 13.4.2022. Tupakointi kielletään leikkikentillä ja yleisillä uimarannoilla. Yleisillä uimarannoilla kielto on voimassa aina toukokuun alusta syyskuun loppuun. Muutoksilla suojataan erityisesti pieniä lapsia passiivisen tupakoinnin haitoilta. Lisäksi halutaan vähentää tupakoinnista aiheutuvaa roskaantumista ja ympäristöhaittoja.

Tiedote 8.3.2022: Kertakäyttöisten muovisten juomamukien ja elintarvikepakkausten kulutusta vähennetään sopimuksella

Suomi haluaa vähentää vapaaehtoisella sopimuksella muovisten kertakäyttöisten juomamukien ja tiettyjen elintarvikepakkausten kulutusta. Green deal -sopimuksella pyritään löytämään tehokkaimmat ja yritysten näkökulmasta toimivimmat keinot EU:n vaatimusten täyttämiseksi. Samalla vauhditetaan uusien kulutusta vähentävien ratkaisujen ja liiketoimintamallien kehittämistä ja syntymistä.

Tiedote 2.3.2022: YK:n ympäristökokous: Neuvottelut kansainvälisestä muovisopimuksesta aloitetaan

YK:n ympäristökokouksessa (UNEA-5.2) päätettiin tänään, että YK:n jäsenmaat aloittavat neuvottelut kansainvälisestä muovisopimuksesta. Uusi muovisopimus olisi merkittävin kansainvälinen ympäristösopimus sitten Pariisin ilmastosopimuksen. Päätös vastaa hyvin Suomen ja EU:n tavoitteita: sopimuksesta halutaan laillisesti sitova, se kattaa muovin koko elinkaaren tuotteiden suunnittelusta jätevaiheeseen ja koskee laajasti muovisaastumista kaikkialla ympäristössä.

Muovifoorumin satoa: Kuinka muovia korvaavien ratkaisujen kestävyyttä voidaan arvioida?

Yksi ratkaisu muovin aiheuttamiin haasteisiin on korvata perinteistä fossiilista muovia muilla materiaaleilla tai ratkaisuilla, kuten kertakäyttöä korvaavalla kestokäytöllä.

PlastLIFE-hankkeella haetaan mittavaa EU-rahoitusta

Ympäristöministeriön ja SYKEn luotsaama konsortio jättivät lokakuussa aiehakemuksen EU:n LIFE-ohjelmaan. Kaksivaiheisen rahoitushaun ensimmäinen vaihe sai juuri myöntävän päätöksen.

Muovifoorumin satoa: Kierrätetyn muovin käytön lisääminen

Kierrätetyllä muovilla pitäisi pystyä korvaamaan neitseellisen muovin käyttöä, mutta yksi muovin kierrätyksen pullonkauloista on puute kierrätetyn muovin käyttökohteista.

Muovifoorumin satoa: Kuinka muovin ympäristö- ja terveysvaikutuksia koskevan tiedon saatavuutta voitaisiin parantaa?

Tietoa muovin ympäristö- ja terveysvaikutuksista on vielä melko vähän, vaikka ihmiset altistuvat arjessa muoveille monin tavoin.

Muovifoorumin satoa: Muovin kierrätyksen arvoketjun vahvistaminen

Parhaassa tapauksessa käytetty muovituote päätyy sellaisenaan heti uudelleen käyttöön. Toinen vaihtoehto on saada muovi kierrätykseen ja materiaali hyödynnettäväksi.

Kaikki uutiset