Muoveilla on monia hyviä ominaisuuksia, joiden takia niiden käyttö on globaalisti 20-kertaistunut viimeisen 50 vuoden aikana. Muovien käyttöön, käytöstä poistoon ja kierrätykseen liittyy kuitenkin vakavia haasteita. Erityisesti merten roskaantuminen ja mikromuovi ovat saaneet ihmiset havahtumaan muovien haittavaikutuksiin.

Kansalliseen muovitiekarttaan on koottu toimia, joilla voimme vähentää muoveista aiheutuvia haittoja, välttää turhaa kulutusta, tehostaa muovien kierrätystä ja löytää korvaavia ratkaisuja. Tiekartta osoittaa ensiaskeleita kohti uudenlaista, kestävää muovin kiertotaloutta.

 

Kesäkuussa 2020 muovityötä on tehty reilu vuosi. Videolla muovitiekartan verkostoa vetävä ylijohtaja Leena Ylä-Mononen ja verkoston jäsenet, tutkimusprofesori Ali Harlin VTT:sta, toimitusjohtaja Vesa Kärhä Muoviteollisuus ry:stä sekä Otso Sillanaukee kansalaisten muoviraadista kertovat, miltä työ on tuntunut.

Vähennä
ja vältä,
kierrätä
ja korvaa

Ajankohtaista

Sopimus kalvomuovien keräyksestä ja kierrätysmateriaalien käytöstä vauhdittaa rakentamisen kiertotaloutta

Kalvomuovien erilliskeräystä lisätään koko rakentamisen toimitusketjussa ja rakentamisessa green deal -sopimuksella. Sopimuksen ansiosta erilliskerätty kalvomuovi päätyy nykyistä tehokkaammin kierrätykseen ja kierrätysraaka-aineeksi kalvomuovien tuotantoon ja palautuu tuotteina takaisin markkinoille. Lisäksi sopimukseen liittyvät yritykset sitoutuvat hyödyntämään nykyistä enemmän kierrätysmateriaaleista valmistettuja tuotteita.

Lue lisää ympäristöministeriön tiedotteesta

Lataa muovitiekartta (pdf)