Siirry pääsisältöön

Jatkossa kertakäyttöiset muovituotteet on helpompi tunnistaa

Muoviroskan määrän vähentäminen, kiertotalouden edistäminen sekä entistä yhtenäisempi tuotesääntely ovat viime vuosina olleet vahvasti EU:n agendalla. Siksi monet kertakäyttöiset muovituotteet onkin tästä eteenpäin korvattava muista materiaaleista valmistetuilla tuotteilla. Lisäksi osaan tuotteista tai niiden pakkauksista tulee uusia merkintöjä.

Suomessa kertakäyttömuovin ympäristövaikutusten pienentämiseen tähtäävä EU-direktiivi pannaan täytäntöön jätelainsäädäntöä uudistamalla. Eräitä muovituotteita koskeva asetus tuli voimaan 23. elokuuta 2021. Sen myötä markkinoille ei saa enää tuoda esimerkiksi muovia sisältäviä vanupuikkoja, kertakäyttöastioita eikä pillejä.

Kiellettyjä ovat myös kaikki oxo-hajoavaa muovia sisältävät tuotteet. Oxo-muovilla tarkoitetaan muovimateriaalia, jonka sisältämät lisäaineet hapettumisen kautta aiheuttavat muovimateriaalin pilkkoutumisen mikrorakeiseksi tai sen kemiallisen hajoamisen. Näitä muoveja löytyy Suomessa lähinnä joistakin koirankakkapusseista sekä maataloudessa käytettävistä katemuoveista.

Roskaantumista ehkäisevä merkintä täytyy jatkossa löytyä muun muassa muovia sisältävistä kertakäyttöisistä juomamukeista sekä kosteuspyyhkeiden, tamponien, terveyssiteiden ja filtterillä varustettujen tupakkatuotteiden pakkauksista.

Neljä esimerkkikuvaa uusista tuote- ja pakkausmerkinnöistä.
Esimerkiksi tällaisia merkintöjä on tuotteisiin ja pakkauksiin tulossa. Jokaiselle merkintävaatimusten piiriin kuuluvalle tuoteryhmälle on oma kuvansa.

Tavoitteena roskaantumisesta aiheutuvien ympäristövaikutusten pienentäminen

”Kuluttajille asetus tarkoittaa kiellettävien tuotteiden osalta ensinnäkin sitä, että tuttujen muovisten tuotteiden tilalle kauppoihin tulee ei-muovisia kertakäyttöisiä tuotteita tai kiertotalouteen soveltuvia tuotteita. Aika paljon jo kaupoissa näkyykin esimerkiksi paperisia kertakäyttöpillejä ja paperisia vanupuikkoja. Asetuksen ja muidenkin direktiivin vaatimusten soveltamisen myötä tulemme pitkällä aikavälillä toivon mukaan Suomessa näkemään ympäristössä ja rannoilla esimerkiksi vähemmän tupakantumppeja ja muuta kertakäyttöisistä muovituotteista aiheutuvaa roskaantumista. Tällainen kehitys olisi jätelain tavoitteiden mukaista”, toteaa lainsäädäntöneuvos Katariina Haavanlammi ympäristöministeriöstä.

Asetusta sovelletaan 23. elokuuta 2021 alkaen markkinoille saatettuihin tuotteisiin. Kaupoissa voi siis olla vielä pitkään tämän jälkeenkin laillisesti myynnissä tuotteita, joista merkinnät puuttuvat tai joita ei enää jatkossa saa myydä lainkaan. Tuotekieltoja ja merkintävaatimuksia valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.

Merkinnät opastavat kuluttajaa tekemään kestäviä valintoja ja välttämään roskaamista

Jatkossa kuluttaja näkee tuotteessa tai pakkauksessa olevan merkinnän avulla, että kyseessä on muovista valmistettu tai muovia sisältävä tuote, jonka heittäminen esimerkiksi roskana ympäristöön tai viemäriin aiheuttaa kielteisiä ympäristövaikutuksia.

”Merkintöjen toivotaan kiinnittävän kuluttajan huomiota niihin kielteisiin ympäristövaikutuksiin, joita merkintävaatimusten piiriin kuuluvilla tuotteilla on päätyessään roskana vesiin ja muualle ympäristöön – samalla korostaen tuotteille sopivia jätehuoltovaihtoehtoja, eli esimerkiksi sitä, että tamponeja ei saisi huuhdella viemäriin ja sitä, että tupakantumppeja ei saisi heittää maahan”, Haavanlammi jatkaa.

Haavanlammi toteaa, että yritykset ovat suhtautuneet merkintävaatimuksiin yleisesti ottaen hyvin kriittisesti, sillä pääosa merkintävaatimusten piiriin kuuluvista tuotteista ei aiheuta Suomessa merkittävää roskaantumisongelmaa; tupakantumpit ovat tästä poikkeus.

”Yrityksille aiheutuu merkintävaatimusten toteuttamisesta kustannuksia. Yrityspuolen huolia on kuultu laajasti siinä vaiheessa, kun merkintävaatimuksia koskevaa komission täytäntöönpanoasetusta valmisteltiin. Merkintävaatimusvelvoite on kuitenkin säädetty direktiivissä, eli niiden toteuttamisessa ei ole mitään kansallista liikkumavaraa. Vaikka merkintävaatimuksista on esitetty paljon kritiikkiä yrityksiltä, niin varsinkin kertakäyttöisissä muovimukeissa merkintöjä alkoi näkyä jo hyvissä ajoin ennen kuin velvoitteet saatiin kansallisesti voimaan”, Haavanlammi kertoo.

Tuotekiellot ja merkintävaatimukset vain yksi keino hillitä roskaantumista

Tuotekieltojen ja merkintöjen lisäksi kertakäyttömuovidirektiivi edellyttää lukuisia muitakin toimenpiteitä EU:n jäsenmailta. Näitä ovat esimerkiksi eräiden kertakäyttöisten muovituotteiden kulutuksen vähentäminen, muovia sisältävien juomapullojen erilliskeräyksen kehittäminen sekä laajennettu tuottajavastuu. Myös kuluttajien tietoisuuden kasvattaminen muovin ympäristövaikutuksista on yksi tärkeä keino pitkällä aikavälillä.

Muiden direktiivin vaatimusten kansallisesta täytäntöönpanosta on valmisteilla erillinen hallituksen esitys, joka on tavoitteena saada lausunnoille lokakuussa 2021.

Lue lisää ympäristöministeriön tiedotteesta 23.8.2021
Usein kysyttyjä kysymyksiä tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutusten vähentämistä koskevasta direktiivistä (ympäristöministeriön sivustolla)
Tukes: Kertakäyttöiset muovituotteet, SUP (single use plastics)