Siirry pääsisältöön

Kaikki muovi kiertoon

Joukko julkisen ja yksityisen sektorin Smart & Clean -toimijoita on työskennellyt viime vuodet yhteisen tavoitteen eteen: pääkaupunkiseudulla käytettävästä muovista pitäisi saada mahdollisimman suuri osa kierrätykseen ja uusiokäyttöön. Ratkaisuja etsitään koko muovin elinkaaren kattamiseksi tuotesuunnittelusta keräykseen ja uudelleenkäsittelystä uusiksi tuotteiksi.

Koistekuva.
Kuva: HSY / Hannu Bask

”Kaikki muovi kiertää ei ole perinteisessä mielessä hanke tai projekti, vaan parhaiten sitä kuvaa termi ekosysteemi. Mukana olevat toimijat ovat kehittäneet yhdessä ratkaisuja, joiden avulla pääkaupunkiseudulla käytettävä muovi saadaan tehokkaasti hyödynnettyä uudelleen. Uudenlaisessa yhteistyömallissa julkinen sektori saa kokeiltavakseen työkaluja muovin kierrätysasteen kasvattamiseksi, ja yritykset puolestaan pystyvät kehittämään kestävää liiketoimintaa”, valottaa johtava asiantuntija Jaana Pelkonen Smart and Clean -säätiöstä.

Yhteinen tavoite – monta toimijaa ja projektia

Määrälliseksi tavoitteeksi on asetettu, että nykyisen, arviolta noin kuuden prosentin sijasta pääkaupunkiseudun muoveista kiertäisi tulevaisuudessa 60–70 prosenttia. Tämä edellyttää runsaasti uusia keinoja, joiden avulla muovin kierrätyspotentiaali saadaan täysimääräisesti hyödynnettyä.

Yhteisen sateenvarjon alla on lähes 30 projektia ja toimenpidettä, jotka painottuvat tällä hetkellä muovin keräykseen ja lajitteluun; tavoitteena on kuitenkin tulevaisuudessa kattaa koko muovin elinkaari. Matkan varrella on päätöksenteon tueksi tuotettu runsaasti tietoa, viimeisimpänä useita selvityksiä rakentamisen muoveista.

Ramboll Finland kartoitti kierrätyksen parhaita käytäntöjä rakennustyömailla, ja AFRY Finland selvitti kierrätysmuovin käyttöä infrarakentamisessa. Aalto-yliopistossa on parhaillaan meneillään rakentamisen kalvomuoveihin liittyvä tutkimus; lisäksi VTT käynnisti purkumuovien mallinnustyökalun rakentamisen. Lisäksi verkosto on selvittänyt datamallin avulla sitä, miten pakkausten kokonaiskierto tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla toimii, ja minkä pitäisi muuttua, jotta muovin kierrätysaste nousisi.

Pääkaupunkiseudun Smart and Clean -säätiö on luotsannut kokonaisuutta vuodesta 2018 alkaen. Verkoston ydinryhmään kuuluvat julkisen sektorin toimijoista Espoon ja Helsingin kaupungit, HSY ja VTT. Yrityksistä mukana ovat Fortum, Lassila & Tikanoja sekä Siemens.

Kaikki toimijat ovat mukana verkostossa vapaaehtoisesti tekemänsä sitoumuksen pohjalta.

Kaikki muovi kiertää -muoviluupin toimenpiteitä kuvaava piirakkakaavio.
Kaikki muovi kiertää -ekosysteemi tekee yhteistyötä muovin kierrätysasteen nostamiseksi pääkaupunkiseudulla. Kuvan sisäkehälle on koottu tavoitetta tukevat toimenpiteet ja ulkokehälle niitä toteuttavat projektit. Kuva: Smart & Clean

Espoo hyppää puikkoihin

Syksyllä koordinointivastuun kokonaisuudesta ottaa Espoon kaupunki, sillä määräaikaisen Smart and Clean -säätiön toiminta päättyy kesän aikana.

”Matka kohti yhteistä tavoitetta jatkuu, ja toivotamme mukaan myös uusia toimijoita. Koordinaattorin roolissa Espoolla on tärkeä tehtävä katsoa muovinkiertoa kokonaisuutena ja varmistaa tiedonvaihdon jatkuminen toimijoiden välillä. Vaikka varsinaisia raportointivelvoitteita ei olekaan, on toimenpiteistä ja tuloksista viestiminen kuitenkin tärkeää”, toteaa kehittämispäällikkö Reetta Jänis Espoon kaupungilta.

”Jotta tavoitteeseen päästään, on keskeistä osata valita oikeat toimenpiteet, tehdä niitä oikealla tavalla, oikeassa laajuudessa ja oikeiden kumppaneiden kanssa. Verkoston tuki onkin korvaamattoman arvokasta, koska se tarjoaa mahdollisuuden yhteiseen kehittämiseen eri toimialojen ja yksityisen ja julkisen sektorin kesken”, Pelkonen sanoo.

Jänis kertoo, että nyt on tarkoitus lähteä haarukoimaan sitä, mihin asioihin vaikuttaminen olisi ajankohtaista ja olennaista asetettua tavoitetta ajatellen.

”Sen jälkeen lähdemme kokoamaan yhteistyöstä kiinnostuneita tahoja, jotka haluavat olla mukana vaikuttamassa siihen, että yhä suurempi osa muovista päätyisi pääkaupunkiseudulla kiertoon. Agendalla on myös uusien rahoitusmahdollisuuksien etsiminen projekteille”, Jänis jatkaa.

Lisätietoja Kaikki muovi kiertää -kokonaisuudesta Smart and Clean -säätiön sivuilla