Siirry pääsisältöön

Kort om

Plasterna har goda och viktiga egenskaper, och därför har plastanvändningen globalt sett 20-faldigats under de senaste 50 åren. Det finns emellertid vissa svåra utmaningar som är kopplade till användningen, utfasningen och återvinningen av plast. I synnerhet nedskräpningen av haven och mikroplaster har fått människor att inse att plasterna har skadliga konsekvenser.

I den nationella färdplanen för plast har det sammanställts en rad åtgärder med vilka vi kan minska plasternas negativa konsekvenser, undvika onödig konsumtion, effektivisera materialåtervinningen och finna ersättande lösningar.

Färdplanen innehåller de första stegen mot en ny, hållbar plastekonomi.

Åtgärdsförslag

Minska nedskräpningen och undvika onödig konsumtion

Utreda ett eventuellt införande av plastskatt

Ta tillvara plastavfall betydligt effektivare

Förbättra identifieringen av plaster i byggnader och sorteringen av plastavfall på byggarbetsplatser

Effektivisera återvinningen och ersättandet av jordbruks- och trädgårdsplaster

Ta i bruk de mångsidiga lösningarna för återvinning av tillvaratagen plast

Satsa stort på ersättande lösningar och grunda ett New Plastics-kompetensnätverk

Lyfta upp plastutmaningen på Finlands internationella dagordning

Exportera kompetens och lösningar

Öka forskningsdata om plasternas negativa hälso- och miljökonsekvenser och om lösningarna i fråga om dem

Finlands färdplan för plast (pdf)