Siirry pääsisältöön

Kort om

Minska och undvik, återvinn och ersätt – Finlands färdplan för plast 2.0

Finlands färdplan för plast, ett åtgärdsprogram för den cirkulära plastekonomin, utarbetades i form av ett förslag av en arbetsgrupp tillsatt av miljöministeriet och blev klar i oktober 2018. Detta var det första nationella programmet som syftade till att på ett tvärsektoriellt sätt accelerera den hållbara, cirkulära ekonomin för ett specifikt material, i detta fall plast.

Miljöministeriet inledde i slutet av 2021 uppdateringen av Färdplanen för plast. Vårt mål är att fullfölja genombrottet för plastens cirkulära ekonomi i Finland före 2030.

Åtgärder

 

Minska nedskräpningen och undvika onödig konsumtion

Ta tillvara plastavfall betydligt effektivare (insamling)

Ta i bruk mångsidiga och tillräckliga lösningar för återvinning av tillvaratagen plast

Effektivera möjligheten att återvinna plastprodukter och användningen av återvunnen plast betydligt

Satsa på lösningar som ersätter plast

Accelerera den cirkulära plastekonomin inom byggsektorn

Effektivisera återvinningen och ersättandet av plast i jordbruket och i trädgårdar

Övergripande åtgärder

Främja lösningar på plastutmaningen genom internationellt samarbete

Exportera kompetens och lösningar

Öka forskningsdata om plasternas negativa hälso- och miljökonsekvenser och om lösningarna i fråga om dem

 

Uppdateringen av plastfärdplanen genomfördes av det samarbetsnätverk som inrättats av miljöministeriet för att främja genomförandet av plastfärdplanen och utveckla eventuella ytterligare åtgärder. Nätverket har fått stöd av ett expertsekretariat som ansvarar för att skriva programmet. En halvtidsöversyn gjordes för att stödja uppdateringsarbetet. Resultaten och rekommendationerna från de olika forskningsprojekt som har stött implementeringen av Plastics Roadmap beaktades också i uppdateringarna.

Om du vill veta mer, vänligen kontakta Merja Saarnilehto, [email protected]

Finlands färdplan för plast 2.0 (pdf)

Finlands färdplan för plast (pdf)

Samarbetsnetvärket:

Ordförande överdirektör Leena Ylä-Mononen, miljöministeriet
Vice ordförande teamchef, ledande sakkunnig Jyrki Alkio, arbets- och näringsministeriet

Medlemmar specialsakkunnig (tjl.) Johanna Nykyri / konsultativ tjänsteman Titta Berlin (jord- och skogsbruksministeriet), medicinalråd Mikko Paunio (social- och hälsovårdsministeriet), regeringsråd Merja Sandell (finansministeriet), miljöråd Anna-Maija Pajukallio (miljöministeriet), verkställande direktör Vesa Kärhä (Plastindustrin rf), ledande sakkunnig Pia Vilenius (Kemiindustrin rf), verkställande direktör Mika Surakka (Finlands Returplast Ab), direktör Heli Tammivuori (Livsmedelsindustriförbundet rf), miljösakkunnig Aaron Vuola (Skogsindustrin rf), standardiseringschef, produktchef Tuuli Kunnas (Byggnadsindustrin RT rf), teknisk direktör Mikko Somersalmi (Fastighetsägarna och Byggherrarna i Finland RAKLI), ledande sakkunnig Marja Ola (Finsk handel rf) / direktör Ilkka Nieminen (Finlands Dagligvaruhandel rf), kommunikationsexpert Kaisa Halme (Cirkulärkraft Finland rf), verkställande direktör Otto Lehtipuu (Miljöindustrin och -tjänster YTP rf), sakkunnig Airi Kulmala (Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf), programdirektör Sampsa Vilhunen / havsexpert Iiris Kokkonen (WWF Finland), utvecklingschef Salka Orivuori (Marthaförbundet rf), chef för påverkansarbete Tiina Vyyryläinen (Konsumentförbundet), Network Lead Sampo Tukiainen (Business Finland) Plastrådet Mari Granström, Henna Hautakangas, Aino Huotari, Otso Sillanaukee och Johanna Kohvakka

Sekreteriatet:

Generalsekreterare programchef Merja Saarnilehto (miljöministeriet)

Medlemmar konsultativ tjänsteman Mika Honkanen (arbets- och näringsministeriet), specialforskare Sari Kauppi (Finlands miljöcentral SYKE), forskningschef Panu Rantakokko (Institutet för hälsa och välfärd THL), specialforskare, Senior Customer Manager Juha-Matti Katajajuuri (Naturresursinstitutet Luke), forskningsområdesdirektör Jarmo Ropponen (Teknologiska forskningscentralen VTT Ab)