Kort om

Plasterna har goda och viktiga egenskaper, och därför har plastanvändningen globalt sett 20-faldigats under de senaste 50 åren. Det finns emellertid vissa svåra utmaningar som är kopplade till användningen, utfasningen och återvinningen av plast. I synnerhet nedskräpningen av haven och mikroplaster har fått människor att inse att plasterna har skadliga konsekvenser.

I den nationella färdplanen för plast har det sammanställts en rad åtgärder med vilka vi kan minska plasternas negativa konsekvenser, undvika onödig konsumtion, effektivisera materialåtervinningen och finna ersättande lösningar.

Färdplanen innehåller de första stegen mot en ny, hållbar plastekonomi.

 

FINLANDS FÄRDPLAN FÖR PLAST (pdf)