Siirry pääsisältöön

Miten muovin joutuminen luontoon pysäytetään, Henna Hautakangas?

Esittelyssä muoviraadin jäsen Henna Hautakangas.

Miksi olet kiinnostunut muovihaasteen ratkaisemisesta?

”Ympäristön hätätila sekä jatkuvasti kasvava kulutuskulttuuri herättivät minut pohtimaan muoviin liittyviä haasteita ja niiden ratkaisuja. Muoviroskasta aiheutuvat ympäristöhaitat suhteessa materiaalin ylivoimaisuuteen esimerkiksi tuotteiden pakkaamisessa on hankala yhtälö, kun lähdetään miettimään, millä muovi voitaisiin korvata.

Olen seurannut mielenkiinnolla julkista keskustelua fossiilisten raaka-aineiden käytön vähentämisestä ja korvaavien materiaalien kehittämisestä. Kun kehitetään vaihtoehtoja muoville, on tärkeää, että niitä tutkitaan riittävän tarkasti”.

Mitä haluaisit erityisesti nostaa muovitiekartasta esiin?

”Kiertotaloutta edistävät ja sitä tukevat toimenpiteet näen erityisen tärkeinä. Muovin kierrätyksen, materiaalin jalostamisen uusiokäyttöön ja korvaavien materiaalien kehittämisen ohella on muoviroskan talteenotto luonnosta yhtä lailla keskeistä. Luontoa tulee suojella – onhan se tärkein resurssimme. Hiilensidonnan kannalta puu on erinomainen tuote suurempiin ja pitkän elinkaaren tuotteisiin, eikä sitä tulisi tuhlata enempää pieniin ja etenkään kertakäyttötuotteisiin, kuten take away -astioihin.

Myös tieliikenteen aiheuttama mikromuovi mietityttää. Kuinka julkisesta liikenteestä, pyöräilystä ja kävelystä voisi tehdä useimmiten yksityisautoilua houkuttelevamman vaihtoehdon?

Töitä pitäisi tehdä erityisesti myös muovin kulkeutumisen estämiseksi vesistöihin. Jos rantojen ja virkistysalueiden jätepisteet täyttyessään levittävät jätteet ympäristöön, kulkeutuvat ne nopeasti myös vesistöön. Siksi rantojen siisteydestä huolehtiminen on erityisen tärkeää. Olen tänä kesänä töissä Lapinlahden Lähteen kaupunkiluontokeskuksessa, missä meillä on yhteisöviljelypalsta rannan läheisyydessä. Siellä muovin käyttöä vältetään ympäristön suojelemiseksi. Moni puutarhassa yleisesti käytetty muovituote hajoaa osiksi ja leviää helposti ympäristöön. Osa Lapinlahden puistosta toimi aikoinaan sairaalan kaatopaikkana, ja viljelymaata kaivettuamme olemme löytäneet paljon pientä muoviroskaa”.

Mitkä ovat mielestäsi kuluttajien tärkeimmät vaikuttamismahdollisuudet, kun mietitään keinoja muovinkulutuksen vähentämiseksi ja roskaantumisen estämiseksi?

”Olen puistokummina kerännyt lähiluonnosta muoviroskia – niitä löytyy usein jopa vajaiden jäteastioiden lähettyviltä. Muovit eivät ole muuttuneet miksikään, ei niiden väri tai rakenne. Nämä roskiksi päätyneet asiat on joku suunnitellut sekä valmistanut, ja lisäksi ne on kuljetettu loppukäyttäjälle. Sen lisäksi, että muovi on luontoon päästessään haitallista ekosysteemille ja eliölajeille, aiheuttaa roskaaja vaaran, että materiaali päätyy esimerkiksi puistossa leikkivien lasten suuhun.

Lähes kertakäyttöisten, muovia sisältävien, halpatuotteiden kulutuksen kasvu on lisännyt roskaantumista merkittävästi. Harva ehkä tulee ajatelleeksi, että esimerkiksi monissa vaatteissamme on muovia. Pikamuotia suosiva kulutuskulttuuri onkin ollut omiaan edistämään muovin kulkeutumista luontoon. Pesukertojen myötä mikromuovin irtoaminen synteettisistä vaatteista vähenee, joten vaatteet kannattaa joko käyttää loppuun tai myydä tai lahjoittaa eteenpäin. Se mitä jokainen meistä voi tehdä muovinkulutuksen vähentämiseksi ja roskaantumisen estämiseksi, on kohtuullistaa omaa kulutustaan.

Lajittelemalla kaiken käyttämänsä muovin sille kuuluvaan kierrätyspisteeseen voi omalta osaltaan varmistaa, että materiaali saadaan kerättyä talteen. Olen ihmetellyt, miksi muovin kierrätyksessä on eroja eri puolella Suomea. Eroja on myös kotitalouksien ja yritysten välillä. Edelleen iso osa muovista päätyy poltettavaksi, mutta onneksi tätä kehitetään. Olen myös huomannut, että lajitteluun pitäisi olla tarjolla nykyistä enemmän tukea ja neuvontaa. Muuttaessa esimerkiksi omakotitalosta taloyhtiöön voi olla vaikea omaksua uusia tapoja, jos ei ole tottunut lajittelemaan kaikkea syntyvää jätettä. Olen neuvonut läheisiäni kierrätyksessä ja tehnyt myös lajittelusuunnitelman. Suosittelen kaikille paikkakuntakohtaisiin lajitteluohjeisiin tutustumista”.

Kuka Henna Hautakangas?

Henna Hautakangas valmistuu pian luonto- ja ympäristöneuvojaksi. Henna on työskennellyt edelliset viisi vuotta edunvalvontatehtävissä. Hän on mukana Marttaliiton ilmastolukupiirien ja ympäristömarttojen toiminnan järjestämisessä. Hennan mielestä kohtuullisuus on elämässä keskeinen tekijä, ja esimerkiksi olemassa olevaa materiaa tulisi hyödyntää nykyistä enemmän. Samalla on tärkeää ottaa myös luonto huomioon.

Lue lisää muoviraadista