Siirry pääsisältöön

Muovifoorumi 2022: Kansainväliselle muovisopimukselle on vahva momentum

Muovin käyttö jatkuu tulevaisuudessakin, mutta sen on oltava nykyistä kestävämpää globaaleilla markkinoilla. Meidän on tehtävä kaikkemme, jottei muovia pääse ympäristöön. Näistä lähtökohdasta aletaan nyt käydä neuvotteluja kansainvälisestä muovisopimuksesta Christoffer Vestlin mukaan. Euroopan komission edustaja Vestli toimi 26.10. Helsingissä kokoontuneen Muovifoorumin pääpuhujana. 

Muovisopimus rakennetaan hillitsemään muovisaastumista globaalisti. Tavoitteena on muovin koko elinkaaren ja arvoketjun kattava laillisesti sitova sopimus.

Vestli peräänkuuluttaa neuvotteluissa tasapainoa kunnianhimon ja realismin välillä. Neuvottelut muovisopimuksesta käydään muuttuneessa geopoliittisessa tilanteessa, jossa voi olla vaikeaa rakentaa kansainvälisiä ympäristösopimuksia, jotka edellyttävät myös institutionaalisia rakenteita.

“Meillä on kuitenkin nyt pitkästä aikaa suurin mahdollisuus toimia. Meidän on tehtävä kansainvälisestä muovisopimuksesta merkittävä instrumentti muovihaasteen ratkaisemisessa. Uudelle sopimukselle on valtava mandaatti: Yhdistyneiden kansakuntien ympäristökokouksen vahvalla päätöksellä emme voi epäonnistua”, Vestli sanoo.

Euroopan unioni on edelläkävijä, mutta muovisopimus on yhteispeliä

Euroopan unioni näkyy muovikysymyksessä globaalina johtajana. Unioni on urakoinut muoviongelman taklaamiseksi. Esimerkkeinä Vestli mainitsee EU:n muovistrategian, jätelainsäädännön ja tekstiilistrategian. Muovin kiertotalous on avainasemassa, kun EU kehittää talouttaan ja tulevaisuuttaan yhä kestävämmiksi.

Vestli korostaa kuitenkin, ettei globaalia muovihaastetta voi ratkaista alueellisin keinoin EU:ssa tai muualla.

“Vaikka EU on tehnyt paljon muovisaastumisen ehkäisemiseksi, emme tule neuvottelupöytään ehdottamalla, että kopioidaan tämä tekeminen maailmanlaajuisesti. Eri maiden olosuhteet, toimintatavat ja kulttuurit ovat hyvin erilaisia.”

Tavoitteena on koko muovin arvoketjua koskeva sopimus

Neuvottelut laillisesti sitovasta kansainvälisestä muovisopimuksesta ovat alkamaisillaan. Sopimuksen muoto ja sisältö määritellään neuvotteluissa.

“Euroopan unionin toiveena on käydä neuvotteluihin avoimin mielin, mitä tulee sopimustekstin laatimiseen. Toivon muovisopimuksen luovan kattavat ja sitovat kansainväliset vaatimukset ja säännöt, jotka koskevat koko muovin arvoketjua. Sopimuksen ei tulisi keskittyä vain jätehuoltoon, vaan myös erityisesti muovin tuotantoon ja kulutukseen. Yritykset ja markkinat tarvitsevat globaalisti sovittuja rajoja.”

Neuvottelupöytiin kansainvälisestä muovisopimuksesta käydään marraskuussa 2022 Uruguayssa. Viiden neuvottelukokouksen ja useiden epävirallisten välikokoontumisten jälkeen sopimus on tavoitteena saada valmiiksi vuonna 2024 ja allekirjoitettua vuonna 2025.

Sidosryhmät mukaan

Muovifoorumissa oli Vestlin kanssa keskustelemassa laaja joukko suomalaisia muovihaasteen ratkaisijoita yrityksistä järjestöihin, tutkimuslaitoksiin ja kansalaisten edustajiin. Keskustelussa tunnistettiinkin, että sidosryhmien merkitys muovisopimuksen neuvotteluprosessissa on ratkaiseva. Mukaan tarvitaan hallitusten lisäksi koko yhteiskunta.

“Sidosryhmiä tarvitaan osallistumaan sekä muovisopimuksen kehittämiseen että sen täytäntöönpanoon”, Vestli sanoo.

Neuvotteluprosessiin on mahdollista osallistua helposti esimerkiksi kansainvälisissä hybridimuodossa järjestettävissä informaatio- ja keskustelutilaisuuksissa.

Muovifoorumi kokoontui 26.10.2022 Pikku-Finlandiassa, Helsingissä. Tilaisuus suuntasi katseet kohti muovin kiertotalouden läpimurtoa vuoteen 2030.