Siirry pääsisältöön

Muovifoorumi 2022: Muovin kiertotalous on nyt murroskohdassa

Muovin kierrätys mullistuu: kemiallinen kierrätys on pian totta. Muoviteollisuus tekee suunnanmuutosta, samoin tekstiiliteollisuus. Pikku-Finlandiassa 26.10. kokoontunut Muovifoorumi tarjosi katsauksen eri toimijoiden edistysaskeleisiin.

Suomessa on tehty laajalla rintamalla vuosia työtä muovin kiertotalouden murroksen käynnistämiseksi. Kansallisen Muovitiekartan ohjelmapäällikkö Merja Saarnilehto ympäristöministeriöstä näkee runsaasti onnistumisen merkkejä.

“Muovijätteen talteenotossa on saavutettu hyviä tuloksia, ja isot investoinnit muovin kierrätykseen ovat käynnistymässä. Kaikkien arjessa läsnä olevat mikromuovit nousevat nyt vihdoin politiikkatasolle. Roskaamisen ja kertakäytön välttämiseksi tehdään konkreettisia tekoja, ja tuotesuunnittelu kehittyy jatkuvasti”, Saarnilehto summaa.

Lisää työtä kuitenkin tarvitaan matkalla kohti muovin kiertotalouden perusteellista läpimurtoa.

“Esimerkiksi pakkausmuovijätteestä saadaan talteen jo 45 prosenttia, mutta uudelleen materiaaleiksi ja tuotteisiin päätyy vain 26 prosenttia. Lisätoimia tarvitaan lainsäätäjiltä, pakkausten tuottajilta sekä materiaalien ja tuotteiden valmistajilta”, Saarnilehto sanoo.

Muoviteollisuus tekee suunnanmuutoksen

Muoviteollisuus on kiertotalouden murroksen edelläkävijöitä. Työtä kestävän tulevaisuuden puolesta tehdään esimerkiksi Borealis Polymers Oy:n johtamassa tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyhteistyöohjelmassa SPIRITissä.

“Keskustelua muovien tarpeellisuudesta on hyvä käydä, mutta muovien rooli kestävässä kehityksessä on olennainen. Muovit ovat nyky-yhteiskunnassa korvaamattomia materiaaleja. Ne auttavat säästämään luonnonvaroja esimerkiksi infrastruktuurissa (sähkökaapelit ja putket) ja liikenteessä (ajoneuvojen ja kuljetusten keveys)”,  SPIRIT-ohjelman päällikkö Jari Lehtinen Borealiksesta sanoo.

Lehtinen nimeää kolme avainhaastetta, jotka muoviteollisuuden pitää ratkaista. Muovit valmistetaan fossiilisista syöttöaineista, jotka tuovat järjestelmään mukanaan hiiltä. Muovin kierrätysaste on vielä matala. Lisäksi muovin valmistus itsessään aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä.

“SPIRIT-ohjelmassa ratkaisemme näitä haasteita tutkimuksen avulla. Etsimme fossiilisten syöttöaineiden tilalle uusiutuvia raaka-aineita, pitkällä tähtäimellä hiilidioksidin talteenoton kautta tuotettavia hiilivetyjä. Lisäämme muovin kiertotaloutta, jossa mekaaninen ja kemiallinen kierrätys täydentävät toisiaan. Eliminoimme muovin tuotannon hiilidioksidipäästöjä ja vahvistamme markkinakentässä muutoksen mahdollistavia tekijöitä, kuten tuotesuunnittelua.”

Muovin kemiallinen kierrätys mullistuu

Viime vuonna tuotettiin maailmanlaajuisesti 390 miljoonaa tonnia muovia, josta fossilipohjaisen muovin osuus oli 350 miljoonaa tonnia. Luvut ovat isoja. Siksi on hyödyllistä pohtia, voisimmeko nähdä käytetyn muovituotteen ongelman sijaan arvokkaana raaka-aineena.

VTT:n Vice President Jarmo Ropponen muistuttaa, että muovissa on paljon potentiaalia uusiokäyttöön.

“Kemiallisen kierrätyksen kautta on mahdollista tuoda materiaalia uusiin ja vaativampiin sovelluksiin, joihin mekaanisesti kierrätetty muovi ei sovi. Kemialliseen kierrätykseen kelpaa myös heikompilaatuinen muovi. Näin minimoidaan polttoon joutuvan muovin määrä”, Ropponen sanoo.

Muovin kemiallinen kierrätys kehittyy voimakkaasti. Maailmalla on käynnissä noin sata erilaista kemialliseen kierrätykseen liittyvää projektia, mutta niiden tuotantomäärät ovat vielä pieniä.

“Kehityspolut ovat pitkiä ja arvokkaita. Jotta löydetään ratkaisuja, tarvitaan kumppanuuksia. Myös lainsäädännön pitää mahdollistaa muovien kemiallinen kierrätys”, Ropponen sanoo.

Tekstiiliteollisuus laittaa mikromuovit kuriin

Valtava murros on käynnissä myös tekstiili- ja muotialalla, joka tulee kirjaimellisesti kuluttajan iholle. Murroksessa on kyse tekstiilien koko valmistusprosessista. Avainasemassa ovat kestävyys ja digitalisaatio, jotka kulkevat tuotantoprosessissa käsi kädessä.

“Jos halutaan tehdä isoa transformaatiota kuluttajaliiketoiminnassa, tekstiili- ja muotiala on hyvä ehdokas toimialasta, jolla se on mahdollista”, toimitusjohtaja Marja-Liisa Niinikoski Suomen Tekstiili & Muoti ry:stä sanoo.

Ala on tehnyt vastuullisuussitoumuksia, kuten tiekartan ja maailmanlaajuisen arviointijärjestelmän. Murrosta vie eteenpäin myös Euroopan unionin tekstiilistrategia, joka sisältää kestäviin tuotteisiin, poistotekstiileihin, kestävään tuotantoon ja kuluttamiseen sekä siirtymän edistämiseen liittyviä tavoitteita. Huomion keskipisteenä ovat tekstiilien mikromuovit. Maailman kaikesta tekstiilien kuitutuotannosta 65 prosenttia on synteettisten kuitujen tuotantoa, ja synteettisistä kuiduista voi vapautua mikromuovia.

“Julkisessa keskustelussa puhutaan paljon mikromuovista, joka irtoaa polyesteristä pesun yhteydessä. On kuitenkin tärkeää huomata, että mikromuovia irtoaa tekstiilituotteen koko elinkaaren aikana. Tästä tarvitaan lisää tietoa, ja mikromuovien talteenottoa pitää kehittää tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Myös selluloosapohjaiset kuidut voivat tarjota ratkaisuja ongelmaan”, Niinikoski sanoo.

Muovifoorumi kokoontui 26.10.2022 Pikku-Finlandiassa, Helsingissä. Tilaisuus suuntasi katseet kohti muovin kiertotalouden läpimurtoa vuoteen 2030.