Siirry pääsisältöön

Muovifoorumissa keskusteltiin muovin kierrätyksestä, korvaavista ratkaisuista sekä muovin ympäristö- ja terveysvaikutuksista

Muovitiekartan yhteistyöverkostolle ja kumppaneille järjestetty Muovifoorumi pidettiin tänä vuonna 29. lokakuuta.

Tilaisuudessa keskusteltiin Suomen muovitiekartan toimien edistämisestä muovin vähentämiseksi, välttämiseksi, kierrättämiseksi ja korvaamiseksi. Tilaisuuden teemat olivat:

  • Muovin kierrätyksen arvoketjun vahvistaminen
  • Kierrätetyn muovin käytön lisääminen
  • Kuinka muovia korvaavien ratkaisujen kestävyyttä voidaan arvioida?
  • Kuinka muovin ympäristö- ja terveysvaikutuksia koskevan tiedon saatavuutta voitaisiin parantaa?

Tilaisuuden juonsivat ja keskusteluja fasilitoivat muovitiekartan yhteistyöverkoston puheenjohtaja, ylijohtaja Leena Ylä-Mononen ympäristöministeriöstä sekä yhteistyöverkoston varapuheenjohtaja, tiimipäällikkö Jyrki Alkio työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Esiintyjät studiossa.
Ensimmäisessä teemakeskustelussa puhuttiin muovin kierrätyksen arvoketjusta. Kuvassa vasemmalta oikealle: Jyrki Alkio, Tiina Kotipelto, Sami Salmijärvi, Merja Saarnilehto ja Jussi Kauppila.

Ympäristö- ja ilmastoministeri korosti muovin kierrätysprosessien toimivuuden tärkeyttä

Avauspuheenvuorossaan ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen totesi, että Suomessa muovin kiertotalouden vahvistaminen on selkeä tavoite, jonka toteuttaminen on jo hyvässä vauhdissa. Muoviin liittyvistä haasteista hän toi esille erityisesti muovin huimasti kasvavan kulutuksen samaan aikaan, kun muovia edelleen valmistetaan pääosin fossiilisista raaka-aineista liian suuren osan käytetystä muovista päätyessä ympäristöön asiallisen loppukäytön sijaan.

Suurena kysymyksenä Mikkonen kertoi pitävänsä tällä hetkellä sitä, kuinka hyvin muovinkierrätysprosessit soveltuvat ja riittävät kasvavaan kierrätystarpeeseen.

”Pakkausmuovin talteenotossa saavutettiin 42 prosentin osuus vuonna 2019. EU:n yhteisiin tavoitteisiin – 50 prosenttia vuonna 2025 ja 55 prosenttia vuonna 2030 – on silti vielä matkaa. Kierrätys edellyttää toimivaa muovinkeräystä. Tässä varmasti kansalaisillekin erittäin tervetulleen muutoksen tuo juuri uudistunut jätelainsäädäntö, joka asettaa tiukemmat keräysvaatimukset ja luo näin mahdollisuuksia muovin keräykselle”, Mikkonen totesi.

”Muovin kierrätyksen kokonaisuus ja siihen liittyvät toimijoiden verkostot ovat vahvasti kehittymässä ja murroksessakin. Olemme hyvässä vauhdissa, mutta samalla on tarvetta lisätoimille. Yksi keskeisimpiä jatkotoimia on nyt kierrätetyn muovin käytön lisääminen, johon otimme kantaa myös hallituksen syksyn budjettiriihessä. On tärkeää selvittää potentiaalit kierrätetyn muovin laajalle ja turvalliselle käytölle”, Mikkonen jatkoi.

Esiintyjät studiossa.
Muovia korvaavien ratkaisujen kestävyyttä arvioimisesta keskustelivat Leena Ylä-Monosen (vas.) johdolla Ali Harlin, Iida Miettinen sekä Ilkka Leinonen.

Tilaisuuden teemoihin liittyviä verkkoartikkeleita julkaistaan Muovitiekartta-sivustolla myöhemmin!