Siirry pääsisältöön

Muovifoorumissa nostettiin esiin kansalaisten osallistamista ja talteenoton ratkaisuja

Muovitiekartan tekijäverkosto kokoontui ensimmäisen kerran 5. huhtikuuta ympäristöministeriön järjestämässä Muovifoorumissa. Teemakeskusteluissa tarjottiin tilannekatsaus käynnissä oleviin toimenpiteisiin.

Muovifoorumissa tutkimus, päätöksenteko, liiketoiminta ja kansalaiskeskustelu kohtasivat Finlandia-talossa. Muovitiekartan verkoston organisaatiot pääsivät esittämään tilannekatsauksia työn alla olevista toimista ja vaihtamaan keskenään ideoita jatkoa varten.

Tilaisuuden pääpuheenvuorossa ympäristöministeriön erityisasiantuntija Matti Kuittinen ja ARA:n rakennuttamispäällikkö Vesa Ijäs esittelivät rakennusten muovi-inventaarion tulokset. Muovien käyttö on monessa rakentamisen vaiheessa tarpeellista. Muovien määrää pitää kuitenkin vähentää ja kierrätysastetta nostaa, jotta voidaan pienentää rakentamisen hiilijalanjälkeä. Nyt noin 20 prosenttia muoveista käytetään rakentamiseen. Ajankohtainen aihe houkutteli paikalle myös median edustajia.

Kuvassa on kaksi miestä. Toinen puhuu mikrofoniin. Toinen seisoo pöydän ääressä katsoen jotakin tietokoneelta.
Matti Kuittinen ja Vesa Ijäs esittelivät pääpuheenvuorossa, paljonko suomalaisissa rakennuksissa on muoveja ja mitä niiden kierrättämisestä tiedetään.

Muoviteollisuus ry:n toimitusjohtaja Vesa Kärhää ja VTT:n tutkimustiimin johtaja Maija Pohjakalliota haastateltiin muovihaasteen ratkaisemisesta tutkimuksen ja osaamisen kehittämisen avulla. Kaksikko korosti haastattelussa New Plastics -osaamisverkostoa, jossa yritys- ja tutkimusmaailma kohtaavat.

Ympäristöministeriön ohjelmapäällikkö Merja Saarnilehto päätti ensimmäisen puoliajan. Hän antoi puheenvuorossaan yleiskatsauksen muovikysymyksen etenemiseen ja tulevaisuuteen, ja esitteli kansalaisista koostuvan Muoviraadin ensimmäistä kertaa yleisölle.

Toisella puoliajalla osallistujat jakautuivat kahteen fasilitoituun teemakeskusteluun. Ylen kampanjakoordinaattori Johanna Reen ja Marttojen johtava asiantuntija Asta Kuosmanen kertoivat Kampanjat ja kansalaisnäkökulma -keskustelussa I love muovi -kampanjasta ja kansalaisten osallistamisesta esimerkiksi muovin kierrätykseen. Puheenvuorojen jälkeen kuultiin Muoviraadin kommentit. Alustukset herättivät keskustelua esimerkiksi siitä, miten tavoitetaan haastavia kohderyhmiä ja kannustetaan heitä kierrättämään ja lajittelemaan.

Kolme Muovifoorumin osallistujaa keskustelee seisoen pöydän ympärillä, Taustalla on muita ihmisiä.
Keskustelu jatkui aktiivisena tilaisuuden loputtua.

Kierrätys ja talteenotto -teemakeskustelussa keskityttiin verkoston toimijoiden työn alla oleviin käytännön ratkaisuihin. Smart & Clean -säätiön johtava asiantuntija Jaana Pelkonen esitteli pääkaupunkiseudun closed plastic circle -prosessia ja Kiertovoiman toimitusjohtaja Riku Eksymä taas yhteistyötahojen kanssa toteutettuja kierrätyksen ja talteenoton kokeiluja.

Pelkosen ja Eksymän alustuksia tilaisuudessa kommentoinut ympäristöneuvos Riitta Levinen oli ilahtunut siitä, miten ripeästi muovitiekartan toimenpiteitä on ryhdytty toteuttamaan yhdessä eri tahojen kanssa.

“Kiertovoiman toiminnassa on esimerkiksi lisätty muovipakkausjätteen erilliskeräystä. Juuri sitä tavoitellaan jätedirektiivien ja lainsäädännön näkökulmasta, ja esitetyillä keinoilla Suomi voi saavuttaa kunnianhimoiset kierrätystavoitteet”, Levinen sanoo. Hän arvosti sitä, että alustuksissa tuotiin esiin muovijätteen käyttämättä jäänyt kierrätyspotentiaali.

“Erilliskeräyksen lisääminen ei yksinään riitä. Lajittelua on tehostettava ja siitä on tehtävä jatkossa entistä motivoivampaa ja helpompaa kansalaisille.”

Kuvat: Vilja Pursiainen / Kaskas Media