Siirry pääsisältöön

Muovin keräystä ja kierrätystä tehostetaan uudella jätelailla

Jätelakiin ja jätteitä koskeviin asetuksiin on tulossa uudistuksia, joiden tavoitteena on tehostaa muovien erilliskeräystä ja nostaa muovien kierrätysastetta. Lisäksi osa kertakäyttöisistä muovituotteista poistuu muutaman vuoden kuluessa kokonaan markkinoilta ja osa tulee jatkossa merkitä roskaantumista ehkäisevällä merkinnällä.

Kuvassa muovinkeräysastia. Kuvan etualalla on henkilö selin kuvaajaan päin.
Kuva: Alisa Vänttinen

Esitys uudeksi jätelaiksi on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2021.

”Jätelain uudistamisen yksi keskeinen tavoite on kiertotalouden edistäminen. Lisäksi laki vastaa osaltaan Suomen tarpeeseen toimeenpanna kertakäyttöisiä muovituotteita koskevan EU-direktiivin vaatimuksia. Jätelainsäädännön uudistaminen onkin tärkeä osa kansallista muovitiekarttaamme”, toteaa muovitiekartan ohjelmapäällikkö Merja Saarnilehto ympäristöministeriöstä.

Yhä suurempi osa pakkausmuovista kerättävä talteen

Uusi lainsäädäntö laajentaisi tuntuvasti jätteiden erilliskeräystä, millä tavoitellaan nykyistä korkeampaa kierrätysastetta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että jätteet olisi lajiteltava ja kerättävä erikseen kierrätystä tai muuta hyödyntämistä varten.

Pakkausmuovin kierrätystavoitteeksi EU:ssa on asetettu 50 prosenttia vuonna 2025 ja 55 prosenttia vuonna 2030. Nämä tavoitteet tulevat uuden jätelain myötä kansallisen lainsäädäntöön. Tällä hetkellä pakkausmuovista otetaan Suomessa talteen jo 42 prosenttia, mutta osa siitä päätyy vielä polttoon. Jatkossa jätelaki kieltää erilliskerätyn ja kierrätyskelpoisen jätteen polttamisen.

”Kierrätystavoitteiden toteuttamista tukee pakkausmuovijätteen ja muidenkin pakkausjätteiden erilliskeräyksen laajeneminen vähintään viiden huoneiston kiinteistöille taajamissa heinäkuuhun 2023 mennessä”, Saarnilehto jatkaa.

Lisäksi muovipakkausjätteen Rinki-aluekeräyspisteiden määrä on tarkoitus nostaa nykyisestä 600:sta tuhanteen, ja luoda aluekeräyspisteistä ja lisääntyvästä kiinteistökohtaisesta keräyksestä mahdollisimman hyvin kotitalouksia palveleva verkosto. Myös yrityksiä palvelevien vastaanottoterminaalien määrä aiotaan kaksinkertaistaa nykyisestä kolmestakymmenestä kuuteenkymmeneen.

Monet kertakäyttöiset muovituotteet on korvattava muista materiaaleista valmistetuilla tuotteilla

Jätelainsäädännön uudistuksella pannaan osittain täytäntöön myös muovituotteiden ympäristövaikutusten vähentämistä koskeva EU-direktiivi, jonka piirissä on erityisesti kertakäyttöisiä tuotteita. Sen myötä markkinoille ei saa enää 3.7.2021 jälkeen tuoda seuraavien ryhmien tuotteita, mikäli ne sisältävät muovia:

  • vanupuikot
  • kertakäyttölautaset sekä ruokailuvälineet
  • pillit ja juomien sekoitustikut
  • ilmapallojen muoviset varret
  • vaahdotetusta polystyreenistä valmistetut ruoan tai juoman kertakäyttöpakkaukset ja -astiat.

Osa EU-direktiivin piiriin kuuluvista kertakäyttöisistä muovituotteista tulee jatkossa myös merkitä roskaantumista ehkäisevällä merkinnällä tuotteessa tai pakkauksessa. Näitä ovat filtterillä varustetut tupakkatuotteet ja filtterit, juomamukit, kosteuspyyhkeet, tamponit sekä terveyssiteet. Merkintä on määritelty komission täytäntöönpanoasetuksessa.

Direktiivin täytäntöönpano kokonaisuudessaan edellyttää vielä jätelainsäädännön muuttamista toisessa vaiheessa myöhemmin tänä vuonna.

Aiheesta muualla

Ympäristöministeriön tiedote 25.3.2021: Jätelakiesitys vauhdittaa jätteiden erilliskeräystä ja kiertotaloutta