Siirry pääsisältöön

Muovin tarina tutuksi

Keväällä 2021 käynnistyneessä Muovin tarina – roskasta tuotteeksi -hankkeessa tutkitaan mahdollisuuksia hyödyntää sekalaista muovijätettä uusiomuovisiksi tuotteiksi. Yksi muovin kierron pullonkauloistahan ovat sopivat käyttökohteet kierrätetyn muovin käyttöön. Hankkeessa muovijätettä kerätään espoolaisista kouluista, ja sitä tutkitaan ja työstetään Lahdessa LAB-ammattikorkeakoulun muovilaboratoriossa.

Uusia ratkaisuja haetaan, koska sekalainen, epätasalaatuinen muovijäte on vaikeasti hyödynnettävissä kierrätysmateriaalina ja käyttökohteita on vielä vähän. LABin harjoittelijat pääsevät mukaan tutkimaan kierrätysmuovin ominaisuuksia ja suunnittelemaan materiaalille sopivia käyttökohteita. Uusiomateriaalin ominaisuuksia ja turvallisuutta testataan eri tavoin. Prototyypit valmistetaan 3D-tulostamalla, mikä tuo omat haasteensa esineiden suunnitteluun.

”Kierrätysmuovi on haastava materiaali ja sen optimaalista käyttöä tulee pohtia kriittisesti ja tarkasti. Tuotteen koko suunnitteluprosessi tulee toteuttaa kiertotalouden perusperiaatteiden mukaisesti, jotta se on oikeasti kestävää ja järkevää”, toteaa Netta Kandelin, joka työskentelee hankkeessa korkeakouluharjoittelijana. Kandelin on neljännen vuoden sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun opiskelija.

Kuvassa kaksi henkilöä laboratoriossa.
Harjoittelijat Netta Kandelin ja Heidi Ahola testaavat LABin muovilaboratorion laitteistoja. Kuva: Espoon kaupunki

Muovipakkausten lajittelua myös kouluihin

Vaikka kestävä elämäntapa on läpileikkaava teema opetussuunnitelmissa, niin käytännössä läheskään kaikki lapset ja nuoret eivät pääse harjoittelemaan esimerkiksi muovipakkausjätteiden lajittelua kouluissa. Eroja löytyy koulukohtaisesti, ja parantamisen varaa monissa paikoin on.

Hankkeessa lisätään muovipakkausjätteen keräystä kouluissa, ja etsitään samalla hyviä keinoja oppilaiden ja opettajien innostamiseen ja sitouttamiseen lajitteluun. Mukaan otetaan myös muut koulun toimijat, kuten keittiöt ja erilaiset iltakäyttäjäryhmät. Kaikki on hyvä saada sitoutumaan lajitteluun, jotta se onnistuu.

Kaikissa kouluissa ei vielä kerätä muovipakkausjätettä erikseen. Kuva: Espoon kaupunki

Kuluttaja voi suosia uusiomuovisia tuotteita

Koko muovin tarina kuvataan verkkonäyttelyyn, ja sen on tarkoitus toimia oppimateriaalina kouluille. Mikäli yhteiskuntaa saadaan auki pandemian jäljiltä, muovin tarinaa kerrotaan myös tapahtumissa ja perinteisissä fyysisissä näyttelyissä. Näin tietoisuutta muovin kiertotaloudesta saadaan vietyä muillekin asukkaille.

Muovin tarinassa nostetaan esiin myös se, mitä meistä jokainen voi tehdä. Etenkin isommat koululaiset tekevät jo omiakin kulutuspäätöksiä. Kuluttajina meillä kaikilla on mahdollisuus osallistua muovin kiertotalouteen usealla eri tavalla. Voimme paitsi lajitella muovipakkausjätteet erikseen, mutta myös käyttää harkintaa kukkaronnyörejä avatessa. Turhaa muovia voi välttää, kun ei ylipäätään osta tavaroita, joita ei tarvitse tai joita voi lainata tai vuokrata. Yksi muovin kierron pullonkaula on kierrätysmuovin hyödyntäminen. Muutamissa tuoteryhmissä voi valita kierrätysmuovisen vaihtoehdon, mutta kuluttajat voivat myös kertoa, että ostaisivat mielellään kierrätysmuovisia tavaroita, jos niitä vain olisi tarjolla.

Yhteistyöllä haetaan kestävää kasvua

Muovin kierron lisääminen tukee myös ilmastotavoitteiden saavuttamista sekä kuntien kestävää kasvua. Hankkeeseen on haettu yhteistyökumppaneita monenlaisista tekijöistä: kaupungin ja tutkimuslaitosten lisäksi muovin parissa toimivien yritysten asiantuntijoita. Ekosysteemin yhteistyöllä voidaan yhdessä edesauttaa kestäviä investointeja, lisätä työpaikkoja ja vahvistaa paikallista taloutta.

”Tavoitteena on lisätä kaikkien osapuolien osaamista yhteisen tekemisen ja toisilta oppimisen kautta”, projektipäällikkö Reetta Jänis Espoon kaupungilta summaa hankkeen tärkeitä tavoitteita.

Muovin tarina – roskasta tuotteeksi on Espoon kaupungin ja LAB-ammattikorkeakoulun yhteinen hanke, joka on saanut rahoitusta ympäristöministeriön Muovitiekartan kokeilu- ja pilotointihankkeen tukiohjelmasta. Hanke on alkanut vuoden 2021 alussa ja jatkuu syyskuun loppuun 2022 saakka.

Lisätietoa

Uutinen Espoon verkkosivuilla: Muovin tarinalla kuvataan roskan kierto uudeksi tuotteeksi
Lisätietoja hankkeesta LAB-ammattikorkeakoulun verkkosivuilla