Siirry pääsisältöön

Muovin ympäristövaikutukset

Koristekuva.

Muovin ympäristövaikutuksista suuri osa liittyy siihen, mitä muoville tapahtuu niiden käytön jälkeen. Kun muovia päätyy ympäristöön ja etenkin vesistöihin, aiheuttavat muovinkappaleet haittaa monille eliöille. Eläimet voivat erehdyksessä syödä muoveja tai takertua niihin. Tutkimuksissa on saatu myös viitteitä siitä, että erilaiset vieraslajit ja taudinaiheuttajat saattavat kulkeutua kelluvien muovien mukana.

Koska muovi ei maadu, murenee se ympäristöön päädyttyään vuosien saatossa yhä pienemmiksi kappaleiksi. Näitä pieniä palasia, joiden koko on yleensä alle 5 mm, kutsutaan mikromuoviksi. Mikromuovejaa toisaalta myös valmistetaan tarkoituksella, ja niitä käytetään esimerkiksi lannoitteisiin, kasvinsuojeluaineisiin, pesu- ja puhdistusaineisiin, kosmetiikkaan ja maaleihin. Mikromuovia voi kertyä eläimiin, kuten simpukoihin, äyriäisiin ja kaloihin, joiden kautta muovia voi lopulta päätyä myös ihmisten elimistöön.

Tiesitkö?

  • Muovin valmistus ja muovijätteen poltto aiheuttavat vuosittain maailmanlaajuisesti noin 400 miljoonaa tonnia hiilidioksidipäästöjä. Jotta päästöt vähenisivät, pitäisi mahdollisimman suuri osa kierrätysmuovin valmistukseen kelpaavasta muovista saada kerättyä talteen.
  • Myös jätevedenpuhdistamoissa käsitellyt vedet sisältävät epäpuhtauksia, mukaan lukien mikromuoveja, jotka kulkeutuvat vesistöihin. Suomessa jätevedestä pystytään puhdistamoissa poistamaan mikromuoveista jopa 99 prosenttia. Jätevedestä puhdistetut mikromuovit kertyvät puolestaan puhdistamolietteeseen, josta ne voivat päätyä lietteen hyötykäytön vuoksi edelleen maaperään.
  • Muovia kulkeutuu kaupungeissa ja muissa rakennetuissa ympäristöissä vesistöihin myös sulamis- ja sadevesien mukana. Näihin ns. hulevesiin esim. autonrenkaista päätyneet mikromuovit kulkeutuvat edelleen usein suoraan vesistöihin. Yhdyskuntajätevesiin mikromuovit päätyvät lukuisistä lähteistä kuten kosmetiikasta ja puhdistusaineista, tekstiilien pesuvesistä, teollisuudesta ja kaatopaikkojen suotovesistä.
  • Maaperään päätyvistä muoveista tietoa on toistaiseksi suhteellisen vähän, mutta määrä voi olla 20-kertainen vesistöihin päätyviin mikromuoveihin verrattuna.

Lue lisää

Vinkkejä muovitietoiseen arkeen