Siirry pääsisältöön

Muovitiekartan yhteistyöverkoston toimikausi jatkuu vuoteen 2023

Kansallisen muovitiekartan toimeenpano jatkuu laajan yhteistyöverkoston voimin. Ympäristöministeriö asetti uudelleen eri sidosryhmistä koostuvan yhteistyöverkoston muovitiekartan toimeenpanoa ja seurantaa varten. Jatkokausi alkoi virallisesti 21. kesäkuuta 2021, ja se jatkuu 31. toukokuuta 2023 saakka.

Jatkokauden ensimmäisiä tehtäviä on muovitiekartan päivitys, jonka tavoitteena on edelleen lisätä muovitiekartan vaikuttavuutta sekä käynnistää muovin kiertotalouden vahvistamisessa tarpeellisia jatkotoimia.

Vähennä ja vältä, kierrätä ja korvaa – muovitiekartta Suomelle julkaistiin lokakuussa 2018. Muovitiekartta sisältää kymmenen toimenpidekokonaisuutta, jotka auttavat Suomea taklaamaan muovin aiheuttamia haasteita. Lisäksi toimenpiteillä haetaan ratkaisuja, joilla EU:n asettamat – muoviin liittyvät – vaatimukset voidaan toteuttaa Suomen kannalta parhaimmalla tavalla.

Yhteistyöverkosto tukee ja vauhdittaa muovitiekartan toimeenpanoa

”Verkosto on koettu tarpeelliseksi ja toimivaksi tiedonvaihdon ja alan kehittämisen foorumiksi. Muovitiekartan valmistelussa luotiin uutta toimintamallia ja pilotoitiin uudenlaisia käytäntöjä. Myös toimeenpanon tueksi tarvitaan toteuttajien ja sidosryhmien laajaa yhteistyötä, vuorovaikutusta ja viestintää sekä hyvien käytäntöjen jakamista”, kertoo ohjelmapäällikkö Merja Saarnilehto ympäristöministeriöstä.

Verkoston tehtävänä on:

  • luoda selkeä kokonaiskuva siitä, mitä muovitiekartan toimeenpanossa tapahtuu, edistää toimenpiteiden toteuttamista sekä kehittää tarvittavia jatkotoimia
  • edistää toimeenpanoon tarvittavien resurssien saatavuutta
  • vahvistaa muovitiekartan toteuttajien, sidosryhmien ja kansalaisten vuorovaikutusta
  • välittää tietoa muovihaasteesta ja sen ratkaisuista.

Verkosto kokoontuu 2–4 kertaa vuodessa sekä osallistuu kerran vuodessa järjestettävään Muovifoorumiin.

Yhteistyöverkoston kokoonpano

Yhteistyöverkoston toimintaa koordinoi ympäristöministeriö. Verkoston jäseninä on monipuolisesti valtionhallinnon, järjestöjen ja elinkeinoelämän edustajia. Kansalaisnäkökulmaa verkostoon tuo viisihenkinen muoviraati.

Verkostossa on edustajia seuraavista organisaatioista:

ympäristöministeriö
työ- ja elinkeinoministeriö
valtiovarainministeriö
maa- ja metsätalousministeriö
sosiaali- ja terveysministeriö
Business Finland
Suomen Uusiomuovi Oy
Muoviteollisuus ry
Kemianteollisuus ry
Elintarviketeollisuus ry
Metsäteollisuus ry
Rakennusteollisuus RT ry
Rakennuttajien liitto RAKLI ry
Kaupan liitto ry
Kuluttajaliitto
Suomen Kiertovoima ry
Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
WWF Suomi
Marttaliitto ry

Verkostosihteeristö:

Ympäristöministeriö
työ- ja elinkeinoministeriö
Suomen ympäristökeskus SYKE
Luonnonvarakeskus LUKE
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Ympäristöministeriön asettamiskirje verkoston jatkokaudesta