Siirry pääsisältöön

PlastLIFE-hankkeella haetaan mittavaa EU-rahoitusta

Ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen SYKEn luotsaama konsortio jättivät lokakuussa aiehakemuksen EU:n LIFE-ohjelmaan. Kaksivaiheisen rahoitushaun ensimmäinen vaihe sai juuri myöntävän päätöksen. Keväällä 2022 konsortio pääsee työstämään toisen vaiheen hakemusta.

PlastLIFE -hanke ja sille saatava rahoitus tukee  Suomen muovitiekartan toimeenpanoa ja päämäärien saavuttamista. Hakemukseen sisällytettiin muoviaiheisen hankekokonaisuuden suunnitelma, jonka kokonaisbudjetti on noin 19 miljoonaa euroa. EU-rahoitusta hankkeelle on mahdollista saada enintään 60 prosenttia kokonaisbudjetista. EU:n LIFE-ohjelma pyrkii edistämään ympäristö- ja ilmastonmuutoslainsäädännön, ohjelmien sekä strategioiden toimeenpanoa jäsenvaltioissa.

Mukana monipuolinen kattaus erilaisia hankkeita

Aiehakemusta valmisteltiin runsas vuosi, jonka aikana koottiin ideoita ja partneriverkostoa hankkeen toteuttamiseksi. Nyt hyväksyttyyn ensimmäisen vaiheen hakemukseen sisältyy prosessien ja materiaalien kehittämishankkeita, tuotesuunnitteluun liittyviä hankkeita, roskaantumisen ehkäisemistä, haitallisten aineiden analytiikan kehittämistä ja eri muovijätteiden kierrätyksen kehittämistä. Lisäksi Suomen ympäristökeskuksen puolelta aiehakemukseen sisällytettiin vahva viestinnällinen osuus.

“Haettavalla rahoituksella olisi mahdollista kehittää ja testata esimerkiksi uusia käyttökohteita kierrätysmuoville tai pilotoida uudenlaisia tekniikoita ja toimintatapoja”, kertoo Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Helena Dahlbo.

Esivalmistelun aikana hankkeelle löydettiin kumppaneiksi yrityksiä, yhdistyksiä, oppilaitoksia, tutkimuslaitoksia, kaupunki ja ministeriö. Konsortiossa ovat mukana SYKEn ja ympäristöministeriön lisäksi Muovipoli Oy, L&T Ympäristöpalvelut Oy, Oy Orthex Finland Ab, Plastone Oy, Kuljetusliike Vaahterinen Oy,Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, Pidä Saaristo Siistinä ry, Karelia ammattikorkeakoulu, Aalto yliopisto, Jyväskylän yliopisto, LUT-yliopisto, Lapin yliopisto, Turun yliopiston Brahea-keskus, Helsingin kaupunki ja Luonnonvarakeskus LUKE.

Vaikka aiehakemus on jo jätetty, uusia yhteistyökuvioita on tarkoitus sopia vielä jatkosuunnittelun aikana.

”Muista rahoituslähteistä rahoitettavien hankkeiden kanssa teemme mielellämme yhteistyötä. Yhteistyöstä saadaan voimaa yhteiseen päämäärään – muovien kestävään kiertotalouteen. PlastLIFE-hankkeen ja sen tulosten halutaan näkyvän ja vaikuttavan mahdollisimman laajasti joka puolella Suomea, ja tätä varten jatkosuunnittelussa panostetaan yhteistyökuvioihin esimerkiksi kuntaverkostojen kanssa”, Dahlbo jatkaa.

Seuraavan vaiheen valmistelu alkaa

Päätös ensimmäisestä vaiheesta saatiin joulukuun puolivälissä. Varsinainen hakemus jätetään huhtikuussa 2022.

“PlastLIFEsta pyydettiin jättämään toisen vaiheen hakemus, mikä tarkoittaa täysmittaista kokonaissuunnitelmaa yksittäisten aktiviteettien toteuttamisesta. Varsinaisessa hakemuksessa hankkeella tulee myös olla tarkennettu suunnitelma muun kuin LIFE-rahoituksen mobilisoimiseksi muovitiekartan toimeenpanoa täydentävien aktiviteettien käynnistämiseen”.

Jotta PlastLIFE -hanke saadaan toteutettua, tarvitaan työhön hankekonsortion lisäksi muita  osallistujia.

“Hankekonsortion lisäksi pyrimme muodostamaan yhteistyökuvioita erilaisten verkostojen ja yhdistysten kanssa nyt tulevan kevään aikana.  Rahoituksen varmistuessa hanke voitaisiin käynnistää vuoden 2023 alussa, ja se jatkuisi vuoteen 2030 asti. PlastLIFE –hankkeen yhtenä tarkoituksena olisi tuoda esille, että muovihaaste on mahdollista ratkaista, ja että me kaikki olemme osa ratkaisua”.

Lisätietoja ja yhteystiedot PlastLIFEn valmistelusta Materiaalit kiertoon -sivustolla

Lisätietoja Muovitiekartasta:

Merja Saarnilehto, ohjelmapäällikkö, ympäristöministeriö
puh. +358 295 250 259, merja.saarnilehto@ym.fi