Siirry pääsisältöön

Porvoon toimitilan muutostyöt on Senaatti-kiinteistöjen toteuttama Rakentamisen muovitiekartan hanke

Senaatti-kiinteistöt toteutti toimistotilamuutoksen Porvoossa 2019. Muutostyön tuloksena Verohallinto ja Maanmittauslaitos saivat monitilatoimiston ja yhteiset asiakaspalvelutilat Porvoon keskustassa. Rakennuksen ulkokuori säilyi entisenä. Muutostöitä tehtiin kevyissä rakenteissa, pintamateriaaleissa ja sisustuksessa 1 640 neliömetrin alalla.

Muutostöiden toteutuksessa sovellettiin ensimmäistä kertaa kiertotalousperiaatteita. Tähän kuului myös muovin kierrättäminen ja vähentäminen muovitiekartan tavoitteiden mukaisesti.

Tilaajana Senaatti-kiinteistöt edellytti pääurakoitsijalta ympäristö- ja jätehuoltosuunnitelmaa, johon oli kirjattu purkumääräarviot ja suunnitellut toimituspaikat. Tilaaja edellytti, että  rakennusjätteet lajiteltiin vähintään 7 jakeeseen ja materiaalihyödyntämistavoitteeksi asetettiin 70 %. Urakoitsijan oli raportoitava toteutuneet kierrätys-, hyödyntämis- ja loppusijoitusasteet. Tilaaja maksoi kannustinpalkkion urakoitsijalle kiertotaloustavoitteiden toteutumisesta:

  1. Työmaan jätehuollon suunnittelu ja toteuttaminen vähintään hankkeen kiertotaloustavoitteiden mukaisesti ja etusijajärjestys huomioiden.
  2. Rakennusosien ehjänä purkamisessa ja niiden uudelleenkäytössä onnistuminen. Lisäksi purettavia rakennusosia saadaan uudelleenkäyttöön muissa kohteissa.
  3. Ympäristösuunnitelmien laatiminen ja tarkastuttaminen tilaajan edustajilla oikea-aikaisesti. Seurannassa ja raportoinnissa onnistuminen.

Porvoon toimistotilamuutoksessa selvitettiin, miten helposti muovittomia, ympäristömyönteisiä ja kiertotalouskriteerit täyttäviä materiaaleja ja kalusteita on löydettävissä. Pilotissa arvioitiin, miten näitä vaihtoehtoja voidaan vertailla ominaisuuksiltaan ns. perusvaihtoehtoihin. Lisäksi arvioitiin, miten julkisissa hankinnoissa kiertotaloustavoitteet siirretään pitävästi suunnittelusta toteuttajalle. Samoin selvitettiin, millaisia esteitä hyvien aikeiden ja tavoitteiden tielle saattaa tulla, jotta niitä voidaan jatkossa ennakoida ja ratkoa.

Hankkeessa analysoitiin myös vaikutuksia: miten vähämuovinen, kiertotalousperiaattein suunniteltu ratkaisu eroaa kustannuksiltaan ja hiilijalanjäljeltään tyypillisestä saneeraus- ja muutostyöratkaisusta.

Lisätietoja hankkeesta:

Kiertotalousasiantuntija Mirkka Rekola, Senaatti-kiinteistöt Oy
mirkka.rekola@senaatti.fi