Siirry pääsisältöön

Suomi etsii uusia toimijoita edistämään muovien kestävää kiertotaloutta

Suomi valmistautuu hakemaan mittavaa EU-rahoitusta muovien kiertotalouden edistämiseen. Mukaan kaivataan paljon erilaisia toimijoita koko muovin arvoketjun matkalta. Kyseessä on seitsemän vuotta kestävä hanke, johon Suomen on mahdollista hakea EU:lta rahoitusta tämänhetkisen tiedon mukaan jopa 20 miljoonaa euroa.

Kone työskentelee muovinkierrätyslaitoksella lajitellen pakkausjätettä.
Muovipakkausjätettä lajitellaan Fortumin kierrätyslaitoksessa Riihimäellä. Kuvituskuva.

Ympäristöministeriö sekä Suomen ympäristökeskus SYKE kokoavat parhaillaan yhteen hankerahoituksesta kiinnostuneita tahoja.

”EU julkaisee hankkeen hakujulistuksen keväällä 2021. Sen jälkeen pystymme täsmentämään, millaisella kokoonpanolla ja painotuksilla hanketta lähdemme viemään eteenpäin. Valmistaudumme SYKEssä jo hankehakuun, mutta uudet toimijat ja ehdotukset ovat edelleen erittäin tervetulleita”, kertoo Sari Kauppi Suomen ympäristökeskuksesta.

EU-rahoitus vauhdittaa matkaa

Haettavalla rahoituksella on mahdollista esimerkiksi kehittää ja testata uusia käyttökohteita kierrätysmuoville tai pilotoida uudenlaisia tekniikoita. Mukaan toivotaan erityisesti konkreettisia kokeiluja ja toimia.

”Nyt on erinomainen mahdollisuus ideoida, millaisia muoviin liittyviä pilottihankkeita yritykset ja esimerkiksi kunnat haluaisivat viedä eteenpäin. Tämä on mainio paikka viritellä myös aivan uudenlaista yhteistyötä esimerkiksi korkeakoulujen kanssa”, Kauppi visioi.

Muoviongelman ratkaisut synnyttävät uusia liiketoimintamahdollisuuksia, joita hankerahoituksen avulla on myös mahdollista kehittää. Lisäksi yksittäiset toimijat saavat laajemmin näkyvyyttä osana hankekokonaisuutta kuin yksinään.

”Uusia innovaatioita voi syntyä, kun eri aloja ja sektoreita edustavia ihmisiä kootaan yhteen. Tätä käynnistimme marraskuussa järjestetyssä virtuaalisessa tilaisuudessa, jossa oli mukana tutkimuslaitoksia, yliopistoja ja ammattikorkeakouluja sekä ilahduttavan paljon yrityksiä, kuntia sekä eri järjestöjä”, Kauppi jatkaa.

Muovitiekartta näyttää suunnan

Hanke on tärkeä osa Suomen muovitiekartan toimenpide-ehdotusten toteuttamista. Hankkeen tavoitteita ovat:

 • muovin kulutuksen vähentäminen
 • muovista aiheutuvien haittojen pienentäminen
 • muovin kierrätyksen tehostaminen
 • vaihtoehtoisten ratkaisujen löytäminen muoville sekä
 • osaamisen vienti ja kansainvälinen yhteistyö.

Mikä Life IP?

 • LIFE IP (Integrated Project) -rahoituksella EU:n jäsenvaltiot voivat edistää ympäristö- ja ilmastonmuutoslainsäädännön, ohjelmien sekä strategioiden toimeenpanoa (esim. valtakunnallisen jätesuunnitelman).
 • Hankekokonaisuus muodostuu useista pienemmistä osahankkeista.
 • EU julkaisee hankehaun maalis–huhtikuussa 2021.
 • Hanke ajoittuu vuosille 2023–2030. Osahankkeiden ei tarvitse olla käynnissä koko tätä aikaa.
 • Koko LIFE IP-hankkeen budjetti on noin 20 miljoonaa euroa.
 • Rahoitusta voi saada enintään puolet hankkeen kokonaiskustannuksista.

 

Lue lisää Life IP -hankkeen valmistelusta Circwaste-hankkeen verkkosivuilta
Tutustu Suomen muovitiekarttaan

Kuva: Tero Pajukallio