Siirry pääsisältöön

SYKE:n ja Itä-Suomen yliopiston tutkimushanke löysi mikromuoveja kaikista tutkituista vesistöistä

Suomen ympäristökeskus ja Itä-Suomen yliopisto aloittivat vuonna 2016 ainutlaatuisen mikromuovitutkimuksen Suomen Akatemian rahoittamana. MIF-hanke tutki mikromuovia vesiekosysteemeissä. Tulokset julkistettiin yleisölle elokuussa 2020.

Ainutlaatuinen tutkimus selvitti mikromuovin esiintymistä Itämeressä, Kallavedellä ja vesistöjen eliöryhmissä. Selvitystyön lisäksi tutkijat tekivät laboratoriokokeita, joissa tarkasteltiin mikromuovien siirtymistä eliöistä toisiin ja niiden vaikutuksia.

Tutkimuksessa selvisi, että kaikista ympäristönäytteistä löytyi mikromuoveja. Mikromuovit ovat levinneet veden pintaan, syviin vesiin ja pohjasedimenttiin. Myös eliöistä löytyi mikromuoveja, ja kokeissa ne aiheuttivat haittavaikutuksia simpukoilla ja planktoneläimillä.

Tulokset ovat hyvin yhteneväisiä kansainvälisten tutkimusten kanssa. MIF-hankkeessa tehty menetelmäkehitys auttaa myös tulevia tutkimushankkeita mikromuovien eristämisessä ympäristönäytteistä ja muovilaatujen tunnistamisessa.

Mikromuovityö on kuitenkin vasta alkamassa. Hankkeen koordinaattori, SYKE:n Maiju Lehtiniemi toivoo, että tutkimusta mikromuovien haittavaikutuksista jatkettaisiin. Lehtimiehen mukaan tutkimustieto on tärkeää, kun kierrätysmuovien käyttöä lisätään. MIF-tutkimushankkeen tulokset näyttävät, että kierrätysmateriaalien ympäristöturvallisuuteen ja kierrätysprosessiin täytyy kiinnittää erityistä huomiota.

Yksi muovitiekartan toimenpiteistä on lisätä tutkimustietoa muovien ympäristö- ja terveysvaikutuksista. MIF-tutkimushankkeen tuloksia tullaan hyödyntämään ympäristöministeriössä ja Itämeren suojelukomission HELCOM:in työryhmissä.

Voit tutustua tutkimushankkeen tuloksiin ja julkistustilaisuuteen SYKE:n sivuilta.

Lisätietoa:

Maiju Lehtiniemi, tutkimusprofessori ja hankkeen koordinaattori (Suomen ympäristökeskus), maiju.lehtiniemi@ymparisto.fi