Siirry pääsisältöön

Tavoitteet

Muovitiekartan tavoitteena on muovin kiertotalouden läpimurto Suomessa vuoteen 2030 mennessä:

 1. Vähentämällä ympäristön roskaantumista ja muita muovin aiheuttamia ympäristöhaittoja.
 2. Välttämällä turhaa kulutusta ja edistämällä uudelleenkäyttöä (viimeksi mainittu tavoite uusi, lisätty Muovitiekartan päivityksessä vuonna 2022.)
 3. Tehostamalla muovin kierrätystä ja muovituotteiden kierrätettävyyttä (viimeksi mainittu tavoite uusi.)
 4. Korvaamalla fossiilisista raaka-aineista valmistettua neitseellistä muovia
  • kierrätetyllä muovilla tai
  • kestävästi tuotetuilla uusiutuvilla materiaaleilla.

Tämä edellyttää vuoteen 2030 mennessä etenemistä kohti seuraavia tavoitteita:

 • Merkittävästi vähemmän muoviroskaa meriympäristössä ja muilla roskaantumisen kannalta keskeisillä alueilla vuoteen 2022 verrattuna.[1]
 • 30 prosenttia vältettyä kulutusta ja merkittävästi lisää uudelleenkäyttöä useissa keskeisissä tuoteryhmissä vuoteen 2022 verrattuna.[2]
 • 60 prosenttia kierrätystä pakkausmuoveissa[3] ja merkittävä kierrätyksen käynnistyminen useissa muissa muovituotteissa.
 • Täysin kierrätettäviä tai uudelleenkäytettäviä muovipakkauksia sekä merkittävää kierrätettävyyden ja uudelleenkäytön parantamista useissa muissa muovituotteissa.[4]
 • Kierrätetyn muovin 30 prosentin osuutta keskimäärin uusissa tuotteissa useissa tuoteryhmissä.[5]
 • Edelläkävijyyttä uusiutuvista raaka-aineista kestävästi tuotetuissa, kierrätettävissä ja tietyissä käyttökohteissa täysin muovittomissa materiaaleissa.

 

 

Viitteet

1 Meriympäristössä (merenhoidon toimenpideohjelma), kaupunkien yleisillä alueilla (SUPD), kansallispuistoissa jne.; tavoitetaso ja vertailuvuosi voivat vaihdella alueen mukaan.

2 Esim. muovisissa kertakäyttöisissä annospakkauksissa (SUPD, määritellään ja sovitaan osana Muovisten kertakäyttöisten annospakkausten
green deal -sopimusta), elintarvikepakkauksissa (Elintarvikealan materiaalitehokkuussitoumus), rakentamisen muoveissa (määritellään ja sovitaan osana Rakentamisen muovit green deal -sopimusta) jne.; tavoitetaso ja vertailuvuosi voivat vaihdella tuoteryhmän mukaan.

3 Säädöstavoite (jätelaki) on 55 % vuonna 2030, sisältäen rakentamisen kalvomuovit.

4 Kaikki muovipakkaukset (EU:n muovistrategia, European Plastics Pact); muita keskeisiä tuoteryhmiä esim. rakentamisen muovit, maa- ja puutarhatalouden muovit, tekstiilit jne.

5 Muoviset kertakäyttöpullot (SUPD), muut muovipakkaukset (European Plastics Pact ja Plastics Europe), rakentamisen tuotteet jne.