Siirry pääsisältöön

Tietoa muoveista

Muovit ovat välttämättömiä, mutta niitä on käytettävä kestävästi

Muoveilla on monia hyviä ominaisuuksia, kuten halpuus, keveys, kestävyys, suojaavuus ja muokattavuus. Siksi niillä on keskeinen merkitys taloudessamme.

Viimeisen 50 vuoden aikana muovien käyttö maailmassa on 20-kertaistunut. Seuraavan 20 vuoden aikana käytön arvioidaan vähintään kaksinkertaistuvan.

Useissa käyttösovelluksissa muoveilla on suhteellisen vähän suoria ympäristövaikutuksia. Esimerkiksi muovien keveys tuottaa merkittäviä ilmastohyötyjä logistiikassa ja ajoneuvoissa. Suojaavat elintarvikepakkaukset puolestaan parantavat säilyvyyttä ja vähentävät ruokahävikkiä.

Merkittäviä hiilidioksidipäästöjä

Muoveista aiheutuu kuitenkin myös ongelmia, joihin ei ole yhtä helppoa ratkaisua.

Muovien valmistusketjun ympäristövaikutukset tunnetaan hyvin. Vaikka muoveja valmistetaan yhä enemmän biopohjaisista materiaaleista, maailman talousfoorumi arvioi muoviteollisuuden käyttävän vuonna 2050 jo viidenneksen maailman öljyntuotannosta ja 15 % vuotuisesta hiilibudjetista. Muovintuotanto ja muovijätteen poltto aiheuttavat vuosittain maailmanlaajuisesti noin 400 miljoonaa tonnia hiilidioksidipäästöjä.

Merten muovijäteongelma

Vasta valtamerten viisi valtavaa jätepyörrettä ovat todella havahduttaneet maailman muovien haittoihin. Muovia on päätynyt valtameriin 500 000 tonnia – 66 000 roska-autollista. Muoviroskaa löytyy kaikista meristä, kaikista syvyyksistä, rannoilta sekä eliöstöstä, jolle ne aiheuttavat vakavia haittoja.

Itämeressä muoviongelma ilmenee etenkin mikrokokoisena roskana. Mikromuoveja on Suomessa löydetty myös sisävesistä. Mikromuovin vaikutukset ihmisiin ja ympäristöönkin ovat pitkälti selvittämättä.

Muovien ominaisuuksia parannetaan lisäämällä niihin erilaisia yhdisteitä, kuten pehmentimiä ja palonestoaineita. Muoveihin voi myös sitoutua DDT:n ja PCB:n kaltaisia ympäristömyrkkyjä. Haitalliset aineet saattavat päätyä luontoon ja toisaalta vaikeuttavat muovien kierrätystä.

Suunta kohti kestävää muovitaloutta

Muovien aiheuttamiin haittoihin on jo reagoitu monissa maissa. Aiemmin Euroopan jätemuovia vastaanottanut Kiina on kieltänyt muovijätteiden tuonnin kokonaan, mikä on ohjannut muovijätevirran vähemmän kehittyneisiin Kaakkois-Aasian maihin. Kansainvälisesti neuvotellaan muovijätteiden siirtomenettelyjen mahdollisesta kiristämisestä luvanvaraiseksi.

Useissa maissa on otettu käyttöön muovin käyttökieltoja ja rajoituksia. EU:lle on laadittu oma laaja-alainen muovistrategia, jonka avulla muovin käyttöä pyritään yhteisesti suuntaamaan kohti kestävää kiertotaloutta. Kansallinen muovitiekarttamme osoittaa osaltaan ensiaskeleita kohti uudenlaista, kestävää muovitaloutta.