Siirry pääsisältöön

Läpileikkaavat toimet

Muovitiekartta sisältää tavoitteet ja toimenpiteet, joilla pyritään saavuttamaan muovin kiertotalouden läpimurto vuoteen Suomessa 2030 mennessä. Samalla Muovitiekarttaan liittyy laajasti muualta tulevia tavoitteita. Ne luovat osaltaan toimintakehyksen Muovitiekartalle, ja ne on huomioitu Muovitiekartan toimenpiteissä.

Muovitiekarttaan liittyviä tavoitteita on kuitenkin tarpeen arvioida myös kokonaisuutena. Näin on erityisesti siksi, että kunkin tavoitteen toteutumiseen vaikuttaa usein myös arvoketjun muiden osien kehitys. Näiden keskinäisten kytkentöjen tunnistaminen on Muovitiekartan keskeinen tehtävä.

Tärkeä osa toimeenpanoa on myös verkosto- ja sidosryhmäyhteistyötä tukeva ja laajasti kiinnostava viestintä.

Muovitiekartan ja siihen liittyvän lainsäädännön toimeenpanoa voidaan mahdollisesti vauhdittaa ja sitä täydentää myös jatkamalla aiempaa Muovitiekartan kokeilu- ja pilotointihankkeiden tukiohjelmaa (”Muovimiljoona”) sekä taloudellisella ohjauksella. Mahdollisuuksia taloudellisen ohjauksen käyttöön ei toistaiseksi ole vielä laajasti arvioitu.

Pidemmällä aikajänteellä Muovitiekartta-ohjelma tulee tuoda myös lähemmäs ilmastokeskustelua. Onkin tarpeen tarkemmin arvioida, mikä vaikutus Muovitiekartan toimilla on suhteessa tavoitteisiin kohti hiilineutraalisuutta vuoteen 2035 mennessä.

 

Toimenpiteet

 • Arvioidaan muovin käytön kehitystä ja Muovitiekarttaan kytkeytyvien tavoitteiden vaikuttavuutta ja niiden toteutumista, myös ilmaston kannalta.
 • Arvioidaan Muovitiekartan toimenpiteiden keskinäisiä suhteita ja tunnistetaan niihin liittyviä kehittämistarpeita vaikuttavuuden parantamiseksi.
 • Huolehditaan viestinnästä ja vuorovaikutuksesta yhteistyöverkostossa ja kumppaneiden kanssa. Järjestetään sidosryhmiä laajasti kiinnostava ja osallistava Muovifoorumi vuosittain.
 • Tehostetaan toimenpiteisiin liittyvää viestintää ja perustetaan yhteistyöverkoston vapaamuotoinen viestintätiimi.
 • Jatketaan mahdollisuuksien mukaan Muovitiekartan kokeilu- ja pilotointihankkeiden tukiohjelmaa.
 • Arvioidaan mahdollisuuksia vauhdittaa Muovitiekartan toimeenpanoa taloudellisella ohjauksella.

Näin me sen teemme

Muovifoorumi 2021

Muovitiekartan yhteistyöverkostolle ja kumppaneille järjestetty Muovifoorumi pidettiin viimeksi 29. lokakuuta 2021. Tilaisuudessa keskusteltiin Suomen muovitiekartan toimien edistämisestä muovin vähentämiseksi, välttämiseksi, kierrättämiseksi ja korvaamiseksi. Tilaisuuden teemat olivat:

 • Muovin kierrätyksen arvoketjun vahvistaminen
 • Kierrätetyn muovin käytön lisääminen
 • Kuinka muovia korvaavien ratkaisujen kestävyyttä voidaan arvioida?
 • Kuinka muovin ympäristö- ja terveysvaikutuksia koskevan tiedon saatavuutta voitaisiin parantaa?

Muovifoorumin satoa koskeva artikkeleita löydät Ajankohtaista-osiosta. Seuraava Muovifoorumi järjestetään syksyllä 2022.

Muovitiekartan viestintätiimi

Muovitiekartassa tehostetaan toimenpiteisiin liittyvää viestintää ja perustetaan yhteistyöverkoston vapaamuotoinen viestintätiimi, johon osallistuu eri toimijoiden edustajia suunnittelemaan viestinnän sisältöä. Viestintätiimin tehtävänä on sparrata verkoston yhteistä viestintää kunkin tahon oman viestinnän ohella.

Yhteyshenkilöt: Ulla Ahonen, Merja Saarnilehto (ympäristöministeriö)

Muovitiekartan kokeilu- ja pilotointihankkeet (2021–2022)

Ympäristöministeriö rahoittaa vuosina 2021–2022 seuraavia hankkeita:

 • Muovin tarina – roskasta tuotteeksi, Espoon kaupunki.
 • Muovikomposiittijätteen kerääminen ja hyödyntäminen (Kimura), Muoviteollisuus ry.
 • Rakentamisen muovien kierrätettävyyden tutkimus ja pilotointi (RAMPO), Muovipoli Oy.
 • Logistisesti optimoitu monilokerokeräys, Rosk’n Roll.
 • Uudelleenkäytettävien take away -kahvikuppien käytön pilotointi Helsingissä, Kamu Collective Oy.
 • Kierrätysmuovin käytön edistäminen rotaatiovalussa, Favorit Tuote Oy.

 

Päivitetty 27.5.2022