Nostetaan muovihaaste
näkyvästi Suomen
kansainväliselle asialistalle

Euroopan komission julkaisema muovistrategia (2018) viitoittaa EU:n ja sen jäsenmaiden toimia muovihaasteeseen vastaamisessa. Suomen kansallinen muovitiekartta tukee EU:n muovistrategian toteuttamista, nostaa esiin parhaita esimerkkejä ja vahvistaa Suomen näkyvyyttä kansallisesti tärkeissä kysymyksissä.

YK:n ympäristökokous (UNEA 4) perusti maaliskuussa 2019 monenvälisen sidosryhmäfoorumin etsimään ratkaisuja merten muoviroska- ja mikromuoviongelmaan. Pohjoismailla on jo yhteinen muoviohjelma, jonka teemoja ovat muun muassa rannikkovesiin päätyvä mikromuovi sekä arktisen merialueen mikromuovit. Itämeren suojelukomissiossa (HELCOM) on sovittu Itämeren alueen yhteistyöstä meren roskaantumisen vähentämiseksi. Itämeren suojelun toimintaohjelma tarkistetaan Suomen HELCOM:n puheenjohtajuuskaudella 2018–2020. Tärkeitä yhteistyöfoorumeita ovat myös Arktinen neuvosto sekä useat kansainväliset sopimukset.

Toteutetaan EU:n muovistrategian toimia etupainotteisesti ja viestitään suomalaisista ratkaisuista ja Suomelle tärkeistä toimintamalleista.

Nostetaan muovihaaste näkyvästi esille Suomen EU-puheenjohtajuuskauden (1.7.–31.12.2019) valmisteluissa ja tilaisuuksissa.

Ajetaan EU-tason lisätoimia, joilla vahvistetaan muovia sisältävien tuotteiden kierrätettävyyttä ja ekosuunnittelua sekä lisätään uusiomuovin käyttöä tuotteissa.

Ajetaan kansainvälisiä lisätoimia merten roskaantumisen hillitsemiseksi sekä painotetaan muovikysymystä pohjoismaisessa Itämeren suojelun HELCOM-toiminnassa ja arktisessa yhteistyössä.

Näin me sen teemme

Suomen EU-puheenjohtajuuskauteen valmistautuminen

Suomen EU:n pj-kauden yhtenä painopisteenä on kiertotalous, jossa haemme vaikuttavia lisätoimia kiertotalouden läpimurron varmistamiseksi. Keskeisiä lisätoimia kaipaavia sektoreita ovat mm. tekstiilit, jotka ovat myös merkittävä muovin käyttökohde ja mikromuovin lähde.

Kesäkuussa 2019 järjestettiin Helsingissä kolmas World Circular Economy Forum. Tilaisuuden yhtenä teemana olivat muovit kiertotaloudessa.

Yhteyshenkilöt: Taina Nikula ja Sarianne Tikkanen (YM)

Tutustu World Circular Economy Forumin ohjelmaan

Kansainväliset lisätoimet

YK:n ympäristökokous UNEA kokoontui maaliskuussa 2019 Nairobissa Keniassa teemanaan  innovatiiviset ratkaisut sekä kestävä kulutus ja tuotanto. Suomi vaikutti aktiivisesti osana EU:ta kokouksen merten roskaantumista ja mikromuoveja koskeviin lopputuloksiin. EU kannatti kansainvälisesti sitovan sopimuksen tai muun ohjauskeinon harkitsemista, mutta kokous ei päässyt asiasta yksimielisyyteen. Työtä jatketaan YK:n ympäristöohjelman puitteissa.

YK:n Baselin sopimuksen osapuolet sopivat toukokuun 2019 alussa sekalaisen muovijätteen viennin rajoittamisesta EU- ja OECD-maiden ulkopuolelle ja rajat ylittävien muovijätesiirtojen valvonnan tiukentamisesta.

Lue lisää

HELCOM-toiminta

Pidä saaristo siistinä ry on selvittänyt loppuun käytettyjen lasikuituhuviveneiden kierrätystä ja turvallista hävittämistä. Selvitys on osa Itämeren suojelukomission HELCOM:n roskaantumisen toimintaohjelman toteutusta.

Yhteyshenkilö: Maria Laamanen (YM)

Pidä Saaristo Siistinä ry:n raportti lasikuituveneiden kierrätyksestä (tulossa)

Päivitetty 11.6.2019. 

Lataa muovitiekartta (pdf)