Siirry pääsisältöön

Otetaan käyttöön monipuoliset
ja riittävät kierrätysratkaisut
kerätylle muoville

Muovijätteen prosessointiin on useita ratkaisuja mekaanisesta kemialliseen. Valtaosa Euroopan muovin kierrätyksestä on mekaanista kierrätystä. Muovijätteen kemialliset käsittelyt ovat kuitenkin nousemassa keskeiseksi osaksi muovin kierrätysratkaisujen ja arvoverkkojen kehittämistä.

Suomessa uutta mekaanisen muovinkierrätyksen laitoskapasiteettia on tulossa käyttöön lähivuosina samalla kun kemiallisen kierrätyksen käyttöönotto etenee. Lisäksi voidaan arvioida tarvetta lajittelulaitosten käyttöönottoon.

Kaikki jätemuovit eivät kuitenkaan sovellu kierrätykseen, vaan ne on parempi hyödyntää hallitusti energiana. Muovijätteen energiana hyödyntämistä ei katsota kierrätykseksi.

Uusien kierrätysratkaisujen käyttöönottoon vaikuttaa merkittävästi se, onko jätemuovia riittävästi saatavilla ja millaiset markkinat kierrätysmuovilla ja muilla muovijätteen jalostuksesta saatavilla tuotteilla on. Kaikissa kierrätys- ja hyödyntämisratkaisuissa on tärkeää huomioida haitallisten aineiden hallinta sekä uusioraaka-aineiden ja tuotteiden turvallisuus.

Toimivat kierrätysmarkkinat edellyttävät laajaa yhteistyötä. Investointien tueksi on käytössä useita rahoitusvälineitä.

 

Toimenpiteet

 • Vauhditetaan erilaisille jäte- ja uusiomuovimateriaaleille ja niiden arvoketjuille sopivia kierrätysratkaisuja.
 • Vahvistetaan hankkein toimijoiden välistä yhteistyötä sekä lajittelu- ja prosessiosaamista yrityksissä ja tutkimuslaitoksissa.
 • Tuetaan muovin mekaanisen ja kemiallisen kierrätyksen tutkimusta, kehitystä ja tuotannollisia investointeja. Tunnistetaan erilaisiin materiaaleihin liittyvät riskit.
 • Kehitetään ja arvioidaan massataselaskennan menetelmiä kierrätysasteen tunnistamiseksi muovin kemiallisessa kierrätyksessä.
 • Kehitetään ja testataan muovijätteiden puhdistus-, kierrätys- ja jalostusteknologioita sekä elintarvikekontaktiin menevän kierrätysmuovin keräyksen ja esivalmistelun laadunvarmistusta.
 • Varmistetaan kierrätyskapasiteetin riittävyys ja tuotettavan uusioraaka-aineen mahdollisuudet korvata nykyistä laajemmin neitseellisen muovin käyttöä.
 • Toteutetaan yksi tai kaksi täysimittaista muovin kierrätyslaitosta sekä kemiallisen kierrätyksen yksikköjä osana olemassa olevaa kemianteollisuutta.

Näin me sen teemme

VTT ja muovien kierrätys

  VTT:n tavoitteena on tarjota tutkimukseen pohjautuvia kokonaisvaltaisia ratkaisuja koko muovien kiertotalouden arvoketjussa. VTT:n vision mukaan muovihaasteeseen ei ole yhtä yksittäistä ratkaisua, vaan hiilineutraalisuutta ja kestävää muoviteollisuutta tukevat useat eri muovien kiertotalouden osa-alueet. VTT:n tutkimuksen painopisteinä ovat edistykselliset prosessiteknologiat sekä muovin mekaaniseen että kemialliseen kierrätykseen, muovituotteiden kierrätystä helpottava tuotesuunnittelu sekä muovijätevirtojen analyysit ja älykkäät lajittelutekniikat. Lisäksi VTT tarjoaa asiantuntemusta muovin kierrätyksen liiketoimintamallien, ekosysteemien ja säädösten kehittämisessä. Kierrätyksen lisäksi VTT kehittää ratkaisuja biomuoveissa ja muovia korvaavissa materiaaleissa.

  Esimerkkejä VTT:n tutkimuspalveluista ja julkisista projekteista muovien kierrätyksessä:

  • Kehitämme jatkuvasti tutkimus- ja pilotointivalmiuksia muovijätteen kierrätykseen ja korkealaatuisten uusiomuovien kehittämiseen soveltuvia tutkimusalustoja VTT Bioruukissa (Espoo) ja VTT Polymer Pilotissa (Tampere). Nämä tarjoavat erinomaiset puitteet sekä teollisuuden että julkisen rahoituksen tutkimusprojekteille.
  • VTT on luonut Plastic Compass -palvelun ympäristöä säästävien ja kierrätystä helpottavien muovimateriaalien kehittämiseen. Plastic Compassin prosessi sisältää muovimateriaalin valinnan haluttuun käyttökohteeseen ja materiaalin kokeellisen validoinnin ja optimoinnin.
  • VTT koordinoi useita muovin kierrätykseen liittyviä Horisontti Eurooppa -tutkimusohjelman ja Business Finlandin rahoittamia hankkeita, kuten PRIMUS (Horisontti Eurooppa, 2022–2025), TREASoURcE (Horisontti Eurooppa, 2022–2026) ja Kelmuvex (Business Finland, 2021–2023). Projekteissa on tavoitteena kehittää sekä kemiallisia että mekaanisia kierrätysratkaisuja vaikeasti kierrätettävistä raaka-aineista korkealaatuisiksi tuotteiksi.
  • Lisäksi VTT osallistuu projektipartnerina muun muassa Horisontti Euroopan ELECTRO- ja Plastics2Olefins-projekteihin, joiden tavoitteena on kehittää ja demonstroida uusia sähköistettyjä kemiallisen kierrätyksen prosesseja.

  Lisätietoja muovien kiertotaloudesta

  Yhteyshenkilöt: Mika Härkönen ja Jarmo Ropponen (VTT)

  Neste kehittää muovin kemiallista kierrätystä

  Nesteen tavoitteena on tulla merkittäväksi kemiallisen kierrätyksen ratkaisun tarjoajaksi. Neste on asettanut tavoitteekseen prosessoida vuosittain yli miljoona tonnia jätemuovia vuodesta 2030 lähtien. Neste aikoo käyttää nesteytettyä jätemuovia raaka-aineena perinteisillä fossiilisen öljyn jalostamoillaan ja jalostaa siitä korkealaatuista drop-in raaka-ainetta uusien muovien valmistukseen.

  Neste on käynnistänyt strategisia kumppanuuksia ja organisoi yhteistyötä vastuullisuusorientoituneiden alan edelläkävijöiden kanssa kemiallisen kierrätyksen teknologioiden ja kapasiteetin kehittämiseksi. Tiiviis yhteistyö ja yhteiset aloitteet koko muovien arvoketjussa ovat ratkaisevan tärkeitä, kun tavoitellaan laajamittaista kiertotalousmuutosta koko muovialalla.

  Kemiallisen kierrätyksen kapasiteetin kehittäminen voi merkittävästi edistää Euroopassa ja muualla asetettujen kunnianhimoisten muovien kierrätystavoitteiden saavuttamista. Kemiallinen kierrätys täydentää mekaanista kierrätystä, koska se mahdollistaa myös värillisten, monikerroksisten, monimateriaalipakkausten ja kalvojen tehokkaan kierrätyksen korkealaatuiseks uusien muovieni raaka-aineeksi.

  Muovijätteen kemiallisen kierrätyksen ekosysteemien kehittäminen tukee maailmanlaajuisia pyrkimyksiä vähentää muovijätettä ja tarjoaa uusia keinoja raakaöljyriippuvuuden vähentämiseksi uusien muovien tuotannossa. Tarjoamalla muovijätteille arvokkaan käyttökohteen, uuden elinkaaren, Neste ja sen kumppanit auttavat pitämään muovit käytössä, vähentävät tarvetta ohjata näitä materiaalivirtoja kaatopaikoille tai jätteenpolttoon ja samalla osaltaan ehkäisevät ympäristön roskaantumista.

  Uutta kapasiteettia esikäsittelyyn ja jalostukseen: Neste työstää seuraavaa kaupallistamisen vaihetta jätemuovin kemiallisessa kierrätyksessä Porvoossa

  Nesteen ensimmäinen sarja nesteytetyn jätemuovin teollisen mittakaavan koeajoja Porvoossa saatu onnistuneesti päätökseen

  Lue lisää Nesteen työstä kemiallisen kierrätyksen parissa

  Yhteyshenkilö: Heikki Färkkilä (Neste)

  Fortum investoi muovijalostamoon

  Remeon kierrätyslaitos

  Remeo investoi älyteknologiaa käyttävään käsittelylaitokseen, jolla on kapasiteettia käsitellä 250 000 tonnia rakennusteollisuuden ja 120 000 tonnia kaupan ja teollisuuden jätettä. Laitos sijaitsee Kehä III:n varrella Uusiolassa hyvien kulkuyhteyksien päässä ja isojen materiaalivirtojen lähellä. Käsittelylaitoksen myötä muovit voidaan lajitella entistä tarkemmin laaduittain ja tuottaa siten laadukasta uusiomateriaalia teollisuuden tarpeisiin.

  Remeo toteutti Suomen edistyksellisimmän kierrätyslaitoksen 

  Yhteyshenkilö: Mauri Lielahti (Remeo)

   

  Päivitetty 27.5.2022