Panostetaan korvaaviin
ratkaisuihin ja perustetaan
osaamisverkosto

Perinteistä muovia korvaavat biopohjaiset materiaalit ovat suuri mahdollisuus suomalaiselle tutkimukselle, tuotekehitykselle ja tuotannolle.

Suomessa on vahvaa biomateriaaliosaamista ja raaka-aineita, jotka tarjoavat lupaavia mahdollisuuksia muoveja korvaaviksi ratkaisuiksi. Tarvitaan kuitenkin aiempaa tiiviimpää yhteistyötä ja lisäpanostusta tutkimukseen ja innovointiin sekä tuotannon skaalaamiseen, jotta lupaavat alut päätyvät markkinoille.

Tavoite on saada kansainvälisille markkinoille viiden vuoden aikana useita uudentyyppisiä korvaavia ratkaisuja sekä vauhdittaa ja laajentaa nykyisten yritysten, erityisesti start up- ja PK-yritysten, toimintaa. Samalla on  arvioitava korvaavien materiaalien ja niiden raaka-aineiden ominaisuuksia ja vaikutuksia ympäristöön, terveyteen ja turvallisuuteen sekä kierrätettävyyteen ja jätehuoltoon.

Käynnistetään kansallinen ohjelma ja kohdennetaan rahoitusta uusien arvoverkkojen kehittämiseen muoveja korvaaville ratkaisuille, materiaaleille ja teknologioille sekä liiketoimintamalleille, joita eri osapuolet yhdessä kehittävät. Ohjelman tarpeet ja tavoitteet valmistellaan laajassa yhteistyössä niin materiaali- ja tuotevalmistajien kuin käyttäjien näkökulmasta, ja eri konsortiot voivat hakea siitä rahoitusta. Ohjelmalla tavoitellaan kansallisten hyötyjen lisäksi ratkaisuja globaaleihin haasteisiin ja vahvistetaan suomalaisten yritysten kansainvälistä kilpailukykyä. Korvaavien ratkaisujen kehittämisessä varmistetaan tuotteiden kokonaisvaltainen ympäristökestävyys (tuotantoketjujen ohella tuotteiden kierrätettävyys tai biohajoavuus tuotteen koko elinkaaressa) ja turvallisuus.

Vahvistetaan arvoketjujen toimijoiden yhteistyötä esimerkiksi elintarvikepakkausten kehittämisessä.

Osana ohjelmakokonaisuutta perustetaan New Plastics Finland -osaamisverkosto. Sen tehtävä on lisätä yritysten materiaaliosaamista, vahvistaa muovin kierrätyksen arvoketjuja ja tutkimusta, levittää tietoisuutta perinteistä muovia korvaavista ratkaisuista sekä kehittää standardisointia ja yhdistää kansainvälisiä alan foorumeja verkoston osaksi.

Osaamisverkosto tukee osaltaan poliittista päätöksentekoa ja luo painetta perinteistä muovia korvaavien innovatiivisten ratkaisujen esiin nostamiselle sekä muovin kierrätykselle. Verkoston toimintaa voidaan tukea esimerkiksi tietokantojen hallintaan kehitettävällä tekoälyratkaisulla.

Käynnistetään kehittämishankkeita, joilla vauhditetaan niin puumateriaalipohjaisia kuin maatalous- ja sivuvirtapohjaisia tuotteita korvaamaan muovia kestävästi ja synnyttämään uutta liiketoimintaa Suomeen. Hankkeiden yhteistyöverkostoon kutsutaan tutkimuslaitoksia ja yrityksiä.

Näin me sen teemme

Muovialan New Plastics -osaamisverkosto

Muovipoli Oy yhteistyössä Muoviteollisuus ry:n ja muiden toimijoiden kanssa on käynnistänyt yrityslähtöisen New Plastics Center (NPC) -osaamisverkoston alan biomateriaaliosaamisen, yhteistyön sekä t&k-toiminnan vahvistamiseksi.

Alkuvaiheessa NPC keskittyy biomateriaali-innovaatioiden ja tuotekehityksen edistämiseen Suomessa. Verkoston käynnistämistilaisuus järjestettiin Lahdessa maalikuussa 2019.

Yhteyshenkilöt: Sauli Eerola (Muovipoli Oy), Vesa Kärhä (Muoviteollisuus)

Lue lisää osaamisverkostosta

Package Heroes -hanke

VTT:n, Luonnonvarakeskuksen, LUT-yliopiston ja Åbo Akademin tutkijat ratkovat ruokapakkausten tulevaisuutta Suomen Akatemian Strategisen tutkimusneuvoston rahoittamassa Package-Heroes-hankkeessa. Ruokapakkaukset ovat monesti kertakäyttöisiä, kuluttavat paljon uusiutumattomia luonnonvaroja ja voivat päätyä luontoon ja valtameriin. Myös ruoan jakelu ja pakkaamisen tarve muuttuvat.

Tulevaisuuden pakkausratkaisujen tulee toimia niin ihmisen, maapallon kuin liiketoiminnan hyväksi.

Yhteyshenkilöt: Ali Harlin ja Kirsi Kataja (VTT), Johanna Kohl (Luke)

Lataa muovitiekartta (pdf)