Siirry pääsisältöön

Panostetaan muovia
korvaaviin ratkaisuihin

Fossiilista muovia korvaavat biopohjaiset materiaalit ovat tärkeä toimiala ja innovaatiomahdollisuus suomalaiselle tutkimukselle, tuotekehitykselle ja tuotannolle. Muovia korvaavien turvallisten, biopohjaisten, kierrätettävien ja tietyissä käyttötarkoituksissa myös täysin biohajoavien tuotteiden tarve on globaali.

Korvaaviin materiaaleihin ja ratkaisuihin kohdistuvien toiveiden lunastaminen edellyttää tiivistä yhteistyötä sekä panostusta tutkimukseen, innovointiin ja tuotannon skaalaamiseen. Pyrkimyksenä ovat yhä vahvemmin täysin muovittomat materiaalit ja ratkaisut erityisesti tuotteissa, joilla on riski päätyä luontoon.

Samalla on tarpeen arvioida korvaavien materiaalien ja niiden raaka-aineiden riittävyyttä, käytettävyyttä ja keskinäisiä suhteita sekä niiden ominaisuuksia ja vaikutuksia. Vertailukelpoinen tieto tulee saada aiempaa paremmin tuotteiden valmistajien ja kuluttajien käyttöön.

EU:n valmisteilla oleva biopohjaisia, biohajoavia ja kompostoituvia muoveja koskeva politiikkakehikko pyrkii kehittämään kyseisten materiaalien elinkaariarviointia ja tunnistamaan niille soveltuvat käyttökohteet. Kestäviä hiilenkiertoja koskeva politiikkakehikko pyrkii puolestaan tukemaan EU:n hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamista vuoteen 2050 mennessä.

 

Toimenpiteet

  • Tuetaan uusien arvoverkkojen kehittämistä muoveja korvaaville ratkaisuille, materiaaleille ja teknologioille sekä liiketoimintamalleille.
  • Kehitetään arviointimenetelmiä ja vahvistetaan tietopohjaa muovin ja sitä korvaavien materiaalien ja ratkaisujen ympäristö-, ilmasto- ja terveysvaikutuksista.
  • Varmistetaan tuotteiden kierrätettävyys, ympäristö- ja ilmastokestävyys sekä turvallisuus korvaavien materiaalien ja ratkaisujen kehittämisessä.
  • Kehitetään välineitä optimoida materiaalien toiminnallista suorituskykyä ympäristö-, ilmasto- ja kiertotalousvaikutukset huomioiden. Määritetään perusteet materiaalien yhdistämiselle siten, että niiden kierrätettävyys voidaan varmistaa.
  • Arvioidaan tarvetta laajapohjaiselle kestävien materiaaliratkaisujen osaamisverkostolle.

Näin me sen teemme

Muovialan New Plastics -osaamisverkosto

Muovipoli Oy yhteistyössä Muoviteollisuus ry:n ja muiden toimijoiden kanssa on käynnistänyt yrityslähtöisen New Plastics Center NPC -osaamisverkoston alan yhteistyön, biomateriaaliosaamisen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan vahvistamiseksi.

Verkoston toiminta käynnistyi maaliskuussa 2019. Verkosto on järjestänyt useita seminaareja ja tapahtumia alan yhteistyön tiivistämiseksi sekä uusien muoviratkaisujen ideoimiseksi. Ne ovat keränneet yhteensä yli 400 osallistujaa yrityksistä, tutkimuslaitoksista ja muilta tahoilta.

NPC tukee yritysten markkinalähtöisten tuote- ja tutkimusprojektien käynnistystä. Lisäksi verkosto kerää tietoa uusista biomateriaaleista ja niiden mahdollisuuksista sekä alalla toimivista yrityksistä, kasvuyrityksistä ja tutkimustiedosta. Verkosto koosti syksyllä 2020 Biomuovioppaan yhdessä Muoviteollisuus ry:n kanssa. Biomuovioppaassa kerrotaan tietoa biomuovien nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä sekä selvennetään biomuoveihin liittyvää termistöä.

Lue lisää osaamisverkostosta ja Biomuovioppaasta Muovipolin sivuilta ja  Muoviteollisuus ry:n verkkosivuilta 

Yhteyshenkilöt: Sauli Eerola (Muovipoli Oy), Vesa Kärhä (Muoviteollisuus)

 

Päivitetty 27.5.2022