Siirry pääsisältöön

Panostetaan korvaaviin
ratkaisuihin ja perustetaan
osaamisverkosto

Perinteistä muovia korvaavat biopohjaiset materiaalit ovat suuri mahdollisuus suomalaiselle tutkimukselle, tuotekehitykselle ja tuotannolle.

Suomessa on vahvaa biomateriaaliosaamista ja raaka-aineita, jotka tarjoavat lupaavia mahdollisuuksia muoveja korvaaviksi ratkaisuiksi. Tarvitaan kuitenkin aiempaa tiiviimpää yhteistyötä ja lisäpanostusta tutkimukseen ja innovointiin sekä tuotannon skaalaamiseen, jotta lupaavat alut päätyvät markkinoille.

Tavoite on saada kansainvälisille markkinoille viiden vuoden aikana useita uudentyyppisiä korvaavia ratkaisuja sekä vauhdittaa ja laajentaa nykyisten yritysten, erityisesti start up- ja PK-yritysten, toimintaa. Samalla on  arvioitava korvaavien materiaalien ja niiden raaka-aineiden ominaisuuksia ja vaikutuksia ympäristöön, terveyteen ja turvallisuuteen sekä kierrätettävyyteen ja jätehuoltoon.

Käynnistetään kansallinen ohjelma ja kohdennetaan rahoitusta uusien arvoverkkojen kehittämiseen muoveja korvaaville ratkaisuille, materiaaleille ja teknologioille sekä liiketoimintamalleille, joita eri osapuolet yhdessä kehittävät. Ohjelman tarpeet ja tavoitteet valmistellaan laajassa yhteistyössä niin materiaali- ja tuotevalmistajien kuin käyttäjien näkökulmasta, ja eri konsortiot voivat hakea siitä rahoitusta. Ohjelmalla tavoitellaan kansallisten hyötyjen lisäksi ratkaisuja globaaleihin haasteisiin ja vahvistetaan suomalaisten yritysten kansainvälistä kilpailukykyä. Korvaavien ratkaisujen kehittämisessä varmistetaan tuotteiden kokonaisvaltainen ympäristökestävyys (tuotantoketjujen ohella tuotteiden kierrätettävyys tai biohajoavuus tuotteen koko elinkaaressa) ja turvallisuus.

Vahvistetaan arvoketjujen toimijoiden yhteistyötä esimerkiksi elintarvikepakkausten kehittämisessä.

Osana ohjelmakokonaisuutta perustetaan New Plastics Finland -osaamisverkosto. Sen tehtävä on lisätä yritysten materiaaliosaamista, vahvistaa muovin kierrätyksen arvoketjuja ja tutkimusta, levittää tietoisuutta perinteistä muovia korvaavista ratkaisuista sekä kehittää standardisointia ja yhdistää kansainvälisiä alan foorumeja verkoston osaksi.

Osaamisverkosto tukee osaltaan poliittista päätöksentekoa ja luo painetta perinteistä muovia korvaavien innovatiivisten ratkaisujen esiin nostamiselle sekä muovin kierrätykselle. Verkoston toimintaa voidaan tukea esimerkiksi tietokantojen hallintaan kehitettävällä tekoälyratkaisulla.

Käynnistetään kehittämishankkeita, joilla vauhditetaan niin puumateriaalipohjaisia kuin maatalous- ja sivuvirtapohjaisia tuotteita korvaamaan muovia kestävästi ja synnyttämään uutta liiketoimintaa Suomeen. Hankkeiden yhteistyöverkostoon kutsutaan tutkimuslaitoksia ja yrityksiä.

Näin me sen teemme

Muovialan New Plastics -osaamisverkosto

Muovipoli Oy yhteistyössä Muoviteollisuus ry:n ja muiden toimijoiden kanssa on käynnistänyt yrityslähtöisen New Plastics Center (NPC) -osaamisverkoston alan yhteistyön, biomateriaaliosaamisen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan vahvistamiseksi.

Verkoston toiminta käynnistyi maaliskuussa 2019. Vuosien 2019 ja 2020 aikana on järjestetty neljä verkostoitumistapahtumaa, jotka ovat keränneet yhteensä noin 300 osallistujaa yrityksistä, tutkimuslaitoksista ja muilta tahoilta.

NPC tukee yritysten markkinalähtöisten tuote- ja tutkimusprojektien käynnistystä. Lisäksi verkosto kerää tietoa uusista biomateriaaleista ja niiden mahdollisuuksista sekä alalla toimivista yrityksistä, kasvuyrityksistä ja tutkimustiedosta. Verkoston tavoitteena on koostaa syksyllä 2020 biomuoviopas yritysten käyttöön yhdessä Muoviteollisuus ry:n kanssa.

Lue lisää osaamisverkostosta Muoviteollisuus ry:n verkkosivuilta

Yhteyshenkilöt: Sauli Eerola (Muovipoli Oy), Vesa Kärhä (Muoviteollisuus)

4evergreen-hanke tehostaa kuitupohjaisten pakkausten kierrätystä ja käyttöä

Eurooppalaisen sellu- ja paperiteollisuutta edustava CEPI ja sen jäsenyritykset ryhtyvät vauhdittamaan kiertotaloutta arvoketjun muiden yritysten kanssa. 4evergreen-hankkeella tehostetaan kuitupohjaisten pakkausten kierrätystä ja lisätään yhteistyötä kiertotalouden mukaisessa suunnittelussa ja materiaalien käytössä. Tavoitteena on tuoda esiin kuitupohjaisten pakkausmateriaalien ja kierrätyksen innovaatioita, luoda suuntaviivoja kuitujen kiertoa ja uudelleen käyttöä tukevalle suunnittelulle sekä kehittää keräysjärjestelmiä ja kuitupohjaisten pakkausten käsittelyyn soveltuvia kierrätysinfrastruktuureja ja -teknologioita. Yhteishanke tuo yhteen arvoketjun kaikki toimijat. Mukana ovat muiden muassa Stora Enso, Nestlé, Danone, Huhtamäki, SIG Combibloc, SEDA, Elopak, Tetra Pak, AR Packaging ja MARS.

Hankkeen esittely englanniksi (cepi.org)

Päivitetty 25.6.2020.