Siirry pääsisältöön

Vauhditetaan muovin
kiertotaloutta rakentamisessa

Rakentaminen on yksi suurimpia muovien käyttökohteita. Rakentamisessa käytettyjen muovien talteenotto ja kierrätys on kuitenkin vielä melko vähäistä, ja suurin osa rakentamisessa syntyvästä muovijätteestä päätyy hyödynnettäväksi energiana.

Rakentamisen muovien kiertotalous edellyttää rakennushankkeiden suunnittelun kehittämistä, rakentamisessa käytettyjen muovien parempaa tunnistamista sekä työmaakäytäntöjen, erilliskeräyksen, kierrätysjärjestelmien ja lopulta myös muovijätteen hyödyntämisen tehostamista.

Ympäristöministeriö ja alan toimijat ovat solmineet rakentamisen muovien green deal -sopimuksen. Sopimus kattaa rakentamisen koko arvoketjun, ja sen tavoitteena onkin laaja siirtymä muovin kierrätykseen ja kiertotalouteen rakentamisessa. RAKLIn ja ympäristöministeriön välillä solmitussa kestävän purkamisen green deal -sopimuksessa tavoitteena on puolestaan edistää korjaus- ja purkuhankkeissa syntyvien muovien uudelleenkäyttöä ja kierrätystä.

Rakentamisen suuret volyymituotteet ovat merkittävä potentiaalinen käyttökohde myös kierrätetylle muoville.

 

Toimenpiteet

  • Toimeenpannaan rakentamisen muovien green deal -sopimuksen (2020–2027) toimenpiteitä.
  • Asetetaan uusia kunnianhimoisia määrällisiä tavoitteita kalvomuovien erilliskeräykselle, uudelleenkäytön ja kierrätyksen valmistelulle, kierrätysmateriaaleista valmistettujen muovien osuuksille ja kulutuksen vähentämiselle vuosille 2024/2025–2027.
  • Tutkitaan myös muiden rakentamisen muovien kuin kalvomuovien materiaalihyödynnettävyyttä sekä mahdollisuuksia liittää niitä Rakentamisen muovien green deal -sopimukseen.
  • Arvioidaan rakentamisen purkumuovien määrää ja lisätään niiden kierrätettävyyttä.

Näin me sen teemme

Rakentamisen muovit green deal (2020–2027)

Vapaaehtoisen green deal -sopimuksen ansiosta erilliskerätty kalvomuovi päätyy nykyistä tehokkaammin kierrätykseen sekä raaka-aineeksi kalvomuovien tuotantoon ja palautuu tuotteina takaisin markkinoille. Lisäksi sopimukseen liittyvät yritykset sitoutuvat hyödyntämään nykyistä enemmän kierrätysmateriaaleista valmistettuja tuotteita.

Sopimuksen tavoitteena on

  • Lisätä rakentamisen toimitusketjussa ja rakentamisessa käytettyjen kalvomuovien erilliskeräystä ja parantaa niiden kierrätyksen valmistelua.
  • Tehostaa kalvomuovien uudelleenkäyttöä ja kierrätystä.
  • Lisätä kierrätysmateriaaleista valmistettujen muovien käyttöä rakentamisen toimitusketjussa ja rakentamisessa.
  • Optimoida ja vähentää ympäristön kannalta kestävästi kalvomuovien kulutusta.
  • Lisätä kierrätettyjen kalvomuovien käyttöä kalvomuovien tuotannossa, jotta vuoden 2027 loppuun mennessä tuotannossa käytetyistä raaka-aineista 40 prosenttia on kierrätettyjä kalvomuoveja.

Sopimuksen ovat allekirjoittaneet ympäristöministeriö, Rakennusteollisuus RT ry, Suomen Kuntaliitto ry, Kemianteollisuus ry, Muoviteollisuus ry, Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry, Teknisen Kaupan liitto ry (TKL), Sähköteknisen Kaupan liitto ry (STK) ja rakennus- ja sisustustarvikekaupan liitto RASI ry.

Sopimuskausi on 2020–2027.

Rakentamisen muovien green deal -sopimus (sitoumus2050.fi)

Yhteyshenkilö: Päivi Piispa (YM)

Sopimusta tukevat toimenpiteet

Aiemmat raportit selvityksistä ja hankkeista 2019-2021:

Aiheesta muualla

Tietoa EPS-eristeiden käsittelystä työmailla (eps-eriste.fi)

 


Päivitetty 27.5.2022