Siirry pääsisältöön

Selvitetään
muoviveron käyttöönottoa

Taloudellisella ohjauksella voidaan pyrkiä vähentämään muovien käytön aiheuttamia haittoja, kuten roskaamista. Ohjauskeinoja ovat muun muassa tuottajavastuujärjestelmät, kierrätysmateriaalien mahdolliset sekoitevelvoitteet sekä tuotteiden hinnoittelu  panttien, maksujen tai veron avulla.

Suomen hallitusohjelma edellyttää pakkausveron selvittämistä. Kertakäyttöisiin muovituotteisiin kohdistuvalla verolla voitaisiin mahdollisesti vähentää niiden käyttöä sekä lisätä kestävämpien ratkaisujen kysyntää.

Verojen ja muiden taloudellisten ohjauskeinojen käyttöönottoa harkittaessa tulee huolellisesti selvittää, mitä tavoitellaan, mikä on tavoitteen saavuttamiseksi tarkoituksenmukaisin ja kustannustehokkain keino ja mitkä ovat sen vaikutukset. Esimerkiksi Ruotsissa hallitus on teettänyt selvityksen kertakäyttöisiin muovituotteisiin kohdistuvasta verosta, joka liittyy kertakäyttömuovidirektiivin toimeenpanoon.

Selvitetään muoviveron toteuttamisvaihtoehdot.

Arvioidaan tiettyihin kertakäyttöisiin muovituotteisiin kohdistuvan veron vaikutuksia niiden kulutuksen vähentymiseen.

Arvioidaan verotuksen suhdetta tuottajavastuujärjestelmään ja sen laajentamiseen sekä tarvetta ja mahdollisuuksia laajentaa panttijärjestelmän.

Näin me sen teemme

Arvio muoviveron toteuttamisvaihtoehdoista

Hallituksen kevään 2018 kehysriihessä tekemän päätöksen mukaisesti valtiovarainministeriö on laatinut virkamiesselvityksen, jossa arvioidaan mahdollisia muoviveron toteuttamisvaihtoehtoja sekä niihin liittyviä haasteita.

Selvitykseen sisältyy taustatietoa muoveista ja niiden ympäristövaikutusten vähentämiseen tähtäävistä toimista mutta siihen ei sisälly tarkempia arvioita verovaihtoehtojen vaikutuksista esim. kertakäyttöisten muovituotteiden kulutukseen, kierrätykseen ja roskaantumiseen.

Yhteyshenkilöt: Merja Sandell ja Krista Sinisalo (VM)