Siirry pääsisältöön

Tehostetaan muovin
kierrätystä ja korvaamista
maataloudessa ja puutarhoilla

Maataloudessa ja puutarhoilla käytetään suhteellisen paljon muoveja. Maatalous- ja puutarhamuovien kierrätys ei kuitenkaan vielä toimi tehokkaasti, joten maatiloille jää paljon hyödyntämättömiä käytettyjä muoveja.

Pakkausten tuottajavastuu koskee ammattimaisesti markkinoille saatettujen tuotteiden pakkauksia. Niitä varten on pakkausten tuottajien perustamia vastaanottoterminaaleja, joihin muovipakkausjätteet voi toimittaa maksutta. Tuottajavastuun ulkopuolella olevien elinkeinotoiminnassa käytettyjen muovien kierrätys tai jätehuolto viljelijän sen sijaan pitää pääsääntöisesti itse järjestää alan yritysten kanssa. Ohjeistusta maa- ja puutarhatalouden muovien kierrätykseen löytyy muun muassa Ruokaviraston verkkosivuilla julkaistusta Muovioppaasta.

Hedelmä- ja vihannesviljelmillä käytetään jo jonkin verran biohajoavia katteita. Nykyisistä biohajoaviksi kutsutuista ratkaisuista kaikki eivät kuitenkaan ole kokonaan biohajoavia. Mikromuoveiksi auringon valon ja lämmön vaikutuksesta hajoavien oxo-muovien käytöstä esimerkiksi viljelykatteina on luovuttu EU:n SUP-direktiivin myötä.

Maa- ja puutarhatalouden mikromuoveihin on viime vuosina kiinnitetty kasvavaa huomiota. Alan tutkimus tuo lisää tietoa mikromuovien päästöistä ja rajoittamismahdollisuuksista. Euroopan komissiolta on tulossa lisättyjen mikromuovien rajoittamista koskeva aloite, joka koskee myös joissain lannoitteissa apuaineina käytettyjä muoveja.

 

Toimenpiteet

  • Etsitään ratkaisuja ja ohjauskeinoja maatalouden muovien kierrätyksen tehostamiseksi.
  • Arvioidaan mahdollisuutta tuottajavastuun laajentamiseen tai toimialan vapaaehtoisiin esimerkiksi green deal -sopimuksella sovittaviin toimiin.
  • Kehitetään vaihtoehtoisia materiaaleja ja ratkaisuja maatalouden muoveille.
  • Lisätään tietoa muovin vaikutuksista maaperässä sekä aihetta koskevaa viestintää ja koulutusmateriaalia.
  • Arvioidaan maa- ja puutarhatalouden pahimmat mikromuovilähteet ja etsitään toimenpiteet niiden vähentämiseksi.

Näin me sen teemme

Maatalousmuovien vapaaehtoinen tuottajayhteisö

Suomeen perustettiin maaliskuussa 2023 maatalousmuovien vapaaehtoinen tuottajayhteisö, joka ottaa vastuun kehittää valtakunnallista järjestelmää maatalousmuovien laajamittaista keräämistä ja kierrättämistä varten. Yrityksen tarkoituksena on, että maatalousmuovien valmistajat, maahantuojat ja myyjät ottavat tuottajavastuun maatalousmuoveista, vaikka niillä ei olekaan lakisääteistä vastuuta. Maatalousmuoveja ovat mm. paali- ja aumamuovit sekä paalinarut ja langat. Maataloudessa käytetyt pakkaukset, kuten lannoite- ja suursäkit, kuuluvat edelleen pakkaustuottajavastuun piiriin.

Uusiomuovi Oy:n tiedote 13.3.2023: Suomeen perustettu maatalousmuovien vapaaehtoinen tuottajayhteisö Maatalousmuovien Kierrätys Oy

Yhteyshenkilö: Mika Surakka (Uusiomuovi Oy)

Maatilojen ja puutarhojen muoviopas

Maataloudessa ja puutarhoissa käytetään paljon muoveja muun muassa viljelykatteissa ja rehun käsittelyssä. Lannoitteista ja kasvinsuojeluaineista puolestaan kertyy esimerkiksi muovisäkkejä ja -kanistereita. Tuotannosta jää hyödyntämättä paljon käytettyjä muoveja, sillä maatalousmuovien kierrätys ei vielä toimi tehokkaasti koko maassa. Likaiset muovit ja erot materiaalien laadussa hankaloittavat kierrätystä.

Ammattilaisille suunnattu verkko-opas antaa selkeitä ohjeita maatiloilla, puutarhoissa ja kasvihuoneissa syntyvän muovijätteen kierrättämiseen. Oppaan ovat tuottaneet ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö.

Tutustu oppaaseen Ruokaviraston verkkosivuilla

Yhteyshenkilöt: neuvotteleva virkamies Titta Berlin (MMM) ja ohjelmapäällikkö Merja Saarnilehto (YM)

Maatalousmuovit kiertoon noutopalvelun avulla

Maatalousmuovien kierrätystä pyritään tehostamaan MTK:n ja Itä-Suomen Murskauskeskus Oy:n yhteistyöllä. Maatalousmuovin lajittelu, oikeaoppinen säilytys ja kierrätykseen saattaminen on kestävä ja ympäristöä säästävä teko. Noutopalvelun kautta puhdas, lajiteltu maatalousmuovi päätyy jalostettavaksi muovien kierrätykseen erikoistuneeseen laitokseen ja uudelleen käytettäväksi.

Vain osa maataloudessa syntyneistä, tuottajavastuun ulkopuolelle jäävästä muovijätteestä päätyy kierrätykseen. Tätä määrää pyritään nostamaan mm. MTK:n ja Murskauskeskuksen toimesta. Keskeistä onnistumiselle on muovien asianmukainen syntypaikkalajittelu maatiloilla. Käytössä oleva yhteistyömuoto on mahdollistanut tarkemman perehtymisen koko arvoketjuun ja ajantasaisen tiedon välittämisen siten, että maatilalta lähtevä muovijäte on käsiteltävissä jalostuslaitoksessa. Ympäristön kannalta kestävät teot ovat mahdollisia, kun toteutustapa huomioi myös taloudelliset ja käytäntöä tukevat reunaehdot.

Lue lisää maatalousmuovien keräyksestä 

Yhteyshenkilö: Heikki Aro (MTK)

Mikromuovit maataloudessa: päästöt, vaikutukset ja vähentäminen

Suomen ympäristökeskus (SYKE), Ruokavirasto ja Luonnonvarakeskus (Luke) ovat käynnistäneet MicrAgri-tutkimushankkeen, joka tutkii maatalousmaan mikromuoveja. Tutkimusta rahoittaa Maa- ja metsätalousministeriön maatilatalouden kehittämisrahasto Makera. Hankkeen tavoitteena on selvittää, mistä maatalouden mikromuovit tulevat, miten niitä voisi vähentää ja miten mikromuovit vaikuttavat eliöihin. Hanke toteutetaan yhdessä sidosryhmien kanssa.

SYKE: Mikromuovit maatalousmaassa – päästöt, vaikutukset ja vähentäminen (MicrAgri)

Yhteyshenkilö: Salla Selonen ja Sari Kauppi (SYKE)

 

Päivitetty: 10.3.2023