Siirry pääsisältöön

Tehostetaan merkittävästi muovituotteiden kierrätettävyyttä ja kierrätetyn muovin käyttöä

Kaikkien EU:n markkinoille saatettujen muovipakkausten tulee olla uudelleenkäytettäviä tai helposti kierrätettäviä vuoteen 2030 mennessä. Keinoja määritellään EU:n pakkaus- ja pakkausjätedirektiivin uudistamisen yhteydessä.

Eräitä kertakäyttöisiä muovituotteita koskeva SUP-direktiivi asettaa velvoitteet kierrätetyn muovin käytölle muovipulloissa. Tämän EU-asetuksen uudistaminen selkeyttää elintarvikepakkauksissa käytettävien kierrätysmuovien turvallisuuden sääntelyä.

Potentiaalisia kierrätetyn muovin käyttökohteita ovat pakkausten ohella rakennustuotteet ja tekstiilit. Komissio julkaisi näitä koskevat EU:n Tekstiilistrategian ja Rakennustuoteasetuksen uudistukset keväällä 2022.

Kierrätyksen kannalta ongelmallisimpia ovat suorituskykyiset komposiittimuovit. Niiden kierrätettävyyteen on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Tuotesuunnittelu on avain kierrätetyn muovin laatuun ja turvallisuuteen. EU:n turvallisen ja kestävän suunnittelun aloitteessa määriteltävät kriteerit ehkäisevät haitallisten kemikaalien päätymistä materiaalikiertoihin.

Uusioraaka-aineiden turvallisuuden varmistamiseksi on edelleen tarpeen edistää vaarallisimpien kemikaalien korvaamista sekä kehittää ratkaisuja vaarallisten aineiden tunnistamiseksi sekä poistamiseksi käytöstä ja materiaalikierrosta.

 

Toimenpiteet

  • Etsitään keinoja kierrätettävyyden varmistamiseksi muovituotteiden ja komposiittien suunnittelussa.
  • Arvioidaan tuotteiden kierrätettävyyttä ja muita ympäristöominaisuuksia koskevia väittämiä ja lisätään niitä koskevaa ohjausta.
  • Tunnistetaan tuoteryhmiä, joiden valmistuksessa voidaan hyödyntää uusiomuovia. Vahvistetaan uusioraaka-aineiden tutkimusta ja innovointia.
  • Varmistetaan kierrätetyn muovin käytön turvallisuutta ja hyväksyttävyyttä tehostamalla haitallisten aineiden tunnistamista.
  • Jatketaan jätteeksi luokittelun päättymistä (EEJ/ei enää jätettä) koskevien arviointiperusteiden valmistelua.
  • Arvioidaan mahdollisuutta kehittää säädösohjausta kannustamaan korkealaatuisen uusiomuovin tuotantoa.
  • Lisätään kierrätettyjen kalvomuovimateriaalien käyttöä rakentamisessa.
  • Selvitetään kierrätysmuovien hyödyntämistä tekstiileissä.
  • Lisätään yhteistyötä muovien arvoverkon toimijoiden välillä esimerkiksi perustamalla osaamisverkosto ja kokeillaan arvoverkkojen muodostamista tukevaa palvelua.
  • Selvitetään uusiomuovin tuotantoa ja käyttöä tukevan toimialaklusterin perustamista.

 

 

Päivitetty 27.5.2022