Siirry pääsisältöön

Vähennetään
roskaamista ja vältetään
turhaa kulutusta

Muoviin liittyvät haasteet kiinnostavat ihmisiä ja ovat esillä julkisuudessa. Kansalaisille suunnatut kampanjat ja tempaukset ovat tärkeä osa muovihaasteen ratkaisua. Ne lisäävät tietoisuutta sekä mahdollisuuksia osallistua.

Myös yritykset ja julkiset toimijat voivat auttaa vähentämään kestämätöntä kulutusta, kuten kertakäyttö- ja ylipakkaamista. Yksi keino ovat vapaaehtoiset green deal -sopimukset, joilla

voidaan asettaa kunnianhimoiset ja seurattavissa olevat tavoitteet sekä määritellä toimenpiteet.

Vapaaehtoisten toimien lisäksi voidaan turvautua kieltoihin tai muuhun sääntelyyn. Jätelakiin sisältyy roskaamiskielto, ja esimerkiksi EU:n kertakäyttöisiä muoveja koskeva direktiivi edellyttää toimia eräille kertakäyttöisille muovituotteille sekä kalastusvälineille.

Merkittävä rooli roskaamisen ja turhan kulutuksen vähentämisessä on kestävällä tuotesuunnittelulla. Sen avulla voidaan vähentää tuotteiden todennäköistä päätymistä luontoon, pidentää tuotteiden käyttöikää, optimoida materiaalien käyttöä sekä varmistaa kierrätettävyys.

 

Toimenpiteet

  • Kannustetaan kansalaisia tekoihin ja kampanjoihin kertakäytön ja roskaamisen vähentämiseksi.
  • Haastetaan kaupunkeja ja kuntia, yrityksiä, tapahtumajärjestäjiä ja muita toimijoita ottamaan käyttöön roskaamista ja turhaa kulutusta vähentäviä ratkaisuja.
  • Huolehditaan eräistä kertakäyttöisistä muovituotteista aiheutuvan jätehuollon ja roskaantumisen siivoamisen kustannuksista sekä roskaantumista ehkäisevien valistustoimien kustannuksista.
  • Toimeenpannaan muovisten kertakäyttöisten elintarvikepakkausten ja juomamukien (eli annospakkauusten) green deal -sopimusta.
  • Lopetetaan kertakäyttöisten muovia sisältävien astioiden käyttö julkisten toimijoiden tilaisuuksissa ja tiloissa sekä korvataan niissä kertakäyttöiset astiat uudelleenkäytettävillä astioilla.
  • Optimoidaan ja vähennetään kalvomuovien kulutusta rakentamisen toimitusketjussa.
  • Arvioidaan mahdollisuutta vähentää muovipäästöjä kulkeutumisreittien paremman hallinnan sekä ympäristöluvituksen avulla.
  • Tunnistetaan ja otetaan käyttöön mikromuovipäästöjä vähentäviä keinoja (esimerkiksi tekstiilit).
  • Edistetään muovia sisältävien tuotteiden kestävää tuotesuunnittelua.

Näin me sen teemme

Tupakkalain tiukentaminen

Tupakkalakia tiukennettiin 13.4.2022. Tupakointi kielletään leikkikentillä ja yleisillä uimarannoilla. Yleisillä uimarannoilla kielto on voimassa aina toukokuun alusta syyskuun loppuun. Muutoksilla suojataan erityisesti pieniä lapsia passiivisen tupakoinnin haitoilta. Lisäksi halutaan vähentää tupakoinnista aiheutuvaa roskaantumista ja ympäristöhaittoja.

Yhteyshenkilö: lakimies Laura Terho ja erityisasiantuntija Jaana Markkula (STM)

STM:n tiedote 13.4.2022 (stm.fi)

Kertakäyttömuovidirektiivin toimeenpano

Ympäristöministeriö valmistelee EU:n kertakäyttömuovidirektiivin toimeenpanoa laajassa yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Valmisteluun on sisältynyt mm. neljä laajaa sidosryhmätilaisuutta sekä kertakäyttömuovituotteiden kulutuksen vähentämistä ja tuottajavastuuta koskevat tukihankkeet. Sidosryhmillä on ollut mahdollisuus myös kommentoida komission konsultin laatimia ehdotuksia. Täytäntöönpanon kokonaisuutta koskeva alustava selvitys toteutettiin jo aiemmin.

Yhteyshenkilöt: Jussi Kauppila, Merja Saarnilehto, Tarja-Riitta Blauberg (YM)

Annospakkausten green deal -sopimus

Suomi haluaa vähentää vapaaehtoisella sopimuksella muovisten kertakäyttöisten juomamukien ja tiettyjen elintarvikepakkausten kulutusta. Green deal -sopimuksella pyritään löytämään tehokkaimmat ja yritysten näkökulmasta toimivimmat keinot EU:n vaatimusten täyttämiseksi. Samalla vauhditetaan uusien kulutusta vähentävien ratkaisujen ja liiketoimintamallien kehittämistä ja syntymistä.

Annospakkausten green deal -sopimuksen (2022–2027) ovat allekirjoittaneet ympäristöministeriö sekä Elintarviketeollisuusliitto ry, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry, Päivittäistavarakauppa ry ja Suomen Pakkausyhdistys ry.

Ympäristöministeriön tiedote 8.3.2022 (ym.fi)

Yhteyshenkilö: Leena-Kaisa Piekkari (YM)

Marttaliiton Sitoumus 2050

Marttaliitto sitoutui innostamaan ihmisiä muovien käytön vähentämiseen levittämällä tietoa ja jakamalla käytännön vinkkejä. Liitto jakaa materiaalia verkkosivuilla ja haastoi kaikki 44 000 marttaa henkilökohtaiseen sitoumukseen.

Marttaliitto on ollut mukana mm. Maailma kylässä -tapahtumassa sekä  Senaatintorilla kertomassa muoveista, niiden tunnistamisesta ja kierrätyksestä.

Tutustu Marttaliiton sitoumukseen (martat,fi)

Yhteyshenkilö: Salka Orivuori (Marttaliitto)

Alan vapaaehtoiset toimet ja sitoumukset

Monet organisaatiot ovat tehneet vapaaehtoisen sitoumuksen vähentää turhaa muovin käyttöä. Organisaatiot, yritykset ja yksityishenkilöt voivat antaa kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksen Sitoumus 2050 -verkkosivustolla. Katso, mitä sitoumuksia eri tahot ovat tähän mennessä tehneet! Hakusanoiksi kannattaa kirjoittaa esimerkiksi ”muovi”, ”pakkaukset” ja ”pakkausten kierrätys”:

Sitoumus 2050

 

Päivitetty 27.5.2022