Siirry pääsisältöön

Vähennetään
roskaamista ja vältetään
turhaa kulutusta

Kansalaisille suunnatut kampanjat ja tempaukset ovat tärkeä osa muovihaasteen ratkaisua. Ne lisäävät tietoisuutta sekä mahdollisuuksia osallistua ja sitoutua.

Myös yritykset ja julkiset toimijat voivat auttaa vähentämään kestämätöntä kulutusta, kuten kertakäyttö- ja ylipakkaamista. Yksi keino ovat vapaaehtoiset sitoumukset, kuten Green deal -sopimukset, joilla voidaan asettaa kunnianhimoiset ja seurattavissa olevat tavoitteet sekä määritellä toimenpiteet.

Vapaaehtoisten toimien lisäksi voidaan tarvittaessa turvautua kieltoihin tai muuhun sääntelyyn. Esimerkiksi EU:n kertakäyttöisiä muoveja koskeva direktiivi edellyttää toimia kymmenelle kertakäyttöiselle muovituotteelle sekä kalastusvälineille.

Aloitetaan kampanjakokonaisuus, jolla pidetään muovihaaste laajasti näkyvissä, nostetaan esiin ratkaisuja ja toimijoita sekä lisätään kuluttajien tietoisuutta omien tekojen vaikutuksista ja omista vaikutusmahdollisuuksista.

Haastetaan kansalaisia valitsemaan kertakäyttöisen tilalle kestävää ja välttämään roskaamista.

Otetaan käyttöön Green Deal -sopimuksia, joilla vähennetään kertakäyttöisten pakkausten käyttöä ja ylipakkaamista sekä roskaamista.

Valmistellaan keskeisten kertakäyttöisiä pakkauksia käyttävien toimijoiden – kuten kahviloiden ja pikaruokapaikkojen sekä muiden takeaway-palveluita tarjoavien yritysten – kanssa toimintamalli, johon voidaan liittää kannustimeksi erillismaksu kertakäyttöastioille.

Lisätään hanaveden käyttöä pullotetun veden sijasta esimerkiksi kannustamalla kaupunkeja, hotelleja ja ravintoloita tarjoamaan hanavettä näkyvästi.

Haastetaan kaupunkeja ja kuntia, tapahtumajärjestäjiä ja muita toimijoita ottamaan käyttöön roskaamista ja turhaa kulutusta vähentäviä ratkaisuja, kuten tehostamaan jätteiden keräystä ja sitä koskevaa ohjeistusta, varmistamaan roskaamattomuus ja hyvät kierrätyskäytännöt yleisötapahtumissa tai rajoittamaan tupakointia yleisillä uimarannoilla.

Näin me sen teemme

WWF:n kampanja merten roskaantumisesta

WWF toteuttaa Suomessa hankkeen, jossa viestitään muoviroskaantumisen haitoista ja ratkaisuista sekä järjestetään Suomen rannikolla rantojen siivoustapahtumia yhteistyössä Pidä saaristo siistinä ry:n ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Siivouksen yhteydessä kerätään tietoa rantojen roskaantuneisuudesta makro- ja mikromuovien osalta. Vuonna 2020 siivous järjestettiin toukokuussa ja talkoovoimin uudestaan syyskuussa. Tulokset rannoilta löytyvästä muoviroskasta toimitetaan Pidä saaristo siistinä ry:lle (suurikokoinen muovi) ja SYKE:lle (mikromuovit).

WWF tuottaa yleistajuista infomateriaalia Suomen ja Euroopan unionin uudesta muovilainsäädännöstä sekä lyhennelmäsuomennoksen WWF:n No Plastics in Nature -strategiasta, jolla muovin päätyminen luontoon saataisiin pysäytettyä vuoteen 2030 mennessä.

Lisäksi WWF järjesti keväällä 2020 koulutuksen lehdistölle sekä syyskuussa tilaisuuden kansanedustajille ja kolme yleisötapahtumaa, joissa kerrotaan muoviroskaantumisen tuomista ongelmista ja niiden ratkaisuista.

Yhteyshenkilö: Anna Soirinsuo (WWF)

Kertakäyttömuovidirektiivin toimeenpano

Ympäristöministeriö valmistelee EU:n kertakäyttömuovidirektiivin toimeenpanoa laajassa yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Valmisteluun on sisältynyt mm. neljä laajaa sidosryhmätilaisuutta sekä kertakäyttömuovituotteiden kulutuksen vähentämistä ja tuottajavastuuta koskevat tukihankkeet. Sidosryhmillä on ollut mahdollisuus myös kommentoida komission konsultin laatimia ehdotuksia. Täytäntöönpanon kokonaisuutta koskeva alustava selvitys toteutettiin jo aiemmin.

Yhteyshenkilöt: Katariina Haavanlammi, Merja Saarnilehto, Tarja-Riitta Blauberg (YM)

Take-away pakkaamisen vähentäminen

Osana kertakäyttömuovidirektiivin toimeenpanoa ympäristöministeriö yhteistyössä alan toimijoiden (valmisruokaketjut, vähittäiskauppa sekä hotelli- ja ravintoala) kanssa selvittää mahdollisuuksia ottaa käyttöön Green deal -sopimuksia, joilla vähennetään kertakäyttöisten pakkausten käyttöä, ylipakkaamista ja roskaamista.

Ympäristöministeriön tiedote 11.3.2019 (ym.fi)

Ravintola otti käyttöön pantilliset take away -astiat (yle.fi)

Yhteyshenkilö: Leena-Kaisa Piekkari (YM)

YLE:n kampanja i love muovi

Huhtikuussa 2019 Yleisradion i love muovi -kampanja haastoi kansalaiset, koulut ja kaupungit vauhdittamaan muovin kierrätystä ja vähentämään muovin käyttöä sekä turhaa kulutusta.

Lisätietoja kampanjasta Ylen verkkosivuilla

Yhteyshenkilöt: Johanna Reen ja Erno Kulmala (YLE)

Marttaliiton Sitoumus 2050

Marttaliitto sitoutui innostamaan ihmisiä muovien käytön vähentämiseen levittämällä tietoa ja jakamalla käytännön vinkkejä. Liitto jakaa materiaalia verkkosivuilla ja haastoi kaikki 44 000 marttaa henkilökohtaiseen sitoumukseen.

Marttaliitto on ollut mukana mm. Maailma kylässä -tapahtumassa sekä  Senaatintorilla kertomassa muoveista, niiden tunnistamisesta ja kierrätyksestä.

Tutustu Marttaliiton sitoumukseen (martat,fi)

Yhteyshenkilö: Salka Orivuori (Marttaliitto)

Alan vapaaehtoiset toimet ja sitoumukset

– Hesburger kehittää ekologisempia pakkausratkaisuja, on luopunut muovipillien jakamisesta ja välttää tuotteiden ylipakkaamista.

– S-ryhmä on linjannut, että kaikkien pakkausten tulee olla kierrätettäviä vuoden 2030 loppuun mennessä.

– KESKO sitoutuu siihen, että vuoden 2025 loppuun mennessä kaikki omien tuotemerkkien pakkaukset ovat kierrätettäviä, uudelleen käytettäviä tai biohajoavia. Se vähentää muovin määrää tuotemerkkien pakkauksissa 20 % vuoden 2025 loppuun mennessä.

– Unilever tähtää siihen, että kaikki pakkaukset ovat vuoteen 2025 mennessä kierrätettäviä, kompostoitavia tai kierrätysmuovista valmistettuja.

Päivitetty 26.8.2020.