Vähennetään
roskaamista ja vältetään
turhaa kulutusta

Kansalaisille suunnatut kampanjat ja tempaukset ovat tärkeä osa muovihaasteen ratkaisua. Ne lisäävät tietoisuutta sekä mahdollisuuksia osallistua ja sitoutua.

Myös yritykset ja julkiset toimijat voivat auttaa vähentämään kestämätöntä kulutusta, kuten kertakäyttö- ja ylipakkaamista. Yksi keino ovat vapaaehtoiset sitoumukset, kuten Green deal -sopimukset, joilla voidaan asettaa kunnianhimoiset ja seurattavissa olevat tavoitteet sekä määritellä toimenpiteet.

Vapaaehtoisten toimien lisäksi voidaan tarvittaessa turvautua kieltoihin tai muuhun sääntelyyn. Esimerkiksi EU:n kertakäyttöisiä muoveja koskeva direktiivi edellyttää toimia kymmenelle kertakäyttöiselle muovituotteelle sekä kalastusvälineille.

Aloitetaan kampanjakokonaisuus, jolla pidetään muovihaaste laajasti näkyvissä, nostetaan esiin ratkaisuja ja toimijoita sekä lisätään kuluttajien tietoisuutta omien tekojen vaikutuksista ja omista vaikutusmahdollisuuksista.

Haastetaan kansalaisia valitsemaan kertakäyttöisen tilalle kestävää ja välttämään roskaamista.

Otetaan käyttöön Green Deal -sopimuksia, joilla vähennetään kertakäyttöisten pakkausten käyttöä ja ylipakkaamista sekä roskaamista.

Valmistellaan keskeisten kertakäyttöisiä pakkauksia käyttävien toimijoiden – kuten kahviloiden ja pikaruokapaikkojen sekä muiden takeaway-palveluita tarjoavien yritysten – kanssa toimintamalli, johon voidaan liittää kannustimeksi erillismaksu kertakäyttöastioille.

Lisätään hanaveden käyttöä pullotetun veden sijasta esimerkiksi kannustamalla kaupunkeja, hotelleja ja ravintoloita tarjoamaan hanavettä näkyvästi.

Haastetaan kaupunkeja ja kuntia, tapahtumajärjestäjiä ja muita toimijoita ottamaan käyttöön roskaamista ja turhaa kulutusta vähentäviä ratkaisuja, kuten tehostamaan jätteiden keräystä ja sitä koskevaa ohjeistusta, varmistamaan roskaamattomuus ja hyvät kierrätyskäytännöt yleisötapahtumissa tai rajoittamaan tupakointia yleisillä uimarannoilla.

Näin me sen teemme

YLE:n kampanja i love muovi

Yleisradio on aloittanut i love muovi -kampanjan tavoitteena haastaa kansalaiset, koulut ja kaupungit vauhdittamaan muovin kierrätystä ja vähentämään muovin käyttöä.

Huhtikuussa starttaa kampanjan kaupunkikiertue (Tampere, Lahti, Vaasa, Joensuu, Oulu) ja päätöstapahtuma järjestetään 4. toukokuuta, suorana lähetyksenä Amos Rexin pihalta. Tapahtumaa voi seurata YLE1:llä ohjelmalla Startti lajittelulle!

Yhteyshenkilöt: Johanna Reen ja Erno Kulmala (YLE)

Lue lisää kampanjasta

Marttaliiton Sitoumus 2050

Marttaliitto sitoutuu innostamaan ihmisiä muovienkäytön vähentämiseen levittämällä tietoa ja jakamalla käytännön vinkkejä. Liitto jakaa materiaalia verkkosivuilla ja haastaa kaikki 44 000 marttaa henkilökohtaiseen sitoumukseen.

Marttaliitto on mukana Maailma kylässä -tapahtumassa kesäkuussa sekä syyskuussa Senaatintorilla tapahtumassa, jossa kerrotaan muoveista, niiden tunnistamisesta, kierrätyksestä jne.

Yhteyshenkilö: Salka Orivuori (Marttaliitto)

Lue lisää Marttaliiton Sitoumuksesta

Take-away pakkaamisen vähentäminen

Ympäristöministeriö on käynnistänyt selvityksen kertakäyttöisten muovituotteiden myyntimääristä, ympäristövaikutuksista sekä keinoista vähentää kulutusta. Tuloksia hyödynnetään, kun Suomi alkaa toteuttaa EU:n kertakäyttöisiä muovituotteita koskevaa direktiiviä.

Ympäristöministeriö yhteistyössä alan toimijoiden (valmisruokaketjut, vähittäiskauppa sekä hotelli- ja ravintoala) kanssa selvittää mahdollisuuksia ottaa käyttöön Green deal -sopimuksia, joilla vähennetään kertakäyttöisten pakkausten käyttöä, ylipakkaamista ja roskaamista

Yhteyshenkilöt: Taina Nikula ja Leena-Kaisa Piekkari (YM)

Lue lisää selvityksestä

Kauppa ja ravintolat tarttuvat muovihaasteeseen

Useat kaupan alan yritykset sekä ravintolat ja kahvilat toimivat aktiivisesti kertakäyttömuovien käytön ja roskaamisen vähentämiseksi. Esimerkiksi Hesburger kehittää ekologisempia pakkausratkaisuja, on luopunut muovipillien jakamisesta ja välttää tuotteiden ylipakkaamista. S-ryhmä on puolestaan tehnyt linjauksen, jonka mukaan kaikkien pakkausten tulee olla kierrätettäviä vuoden 2030 loppuun mennessä. Unileverin tavoitteena on, että kaikki pakkaukset ovat vuoteen 2025 mennessä kierrätettäviä, kompostoitavia tai kierrätysmuovista valmistettuja.

Yhteyshenkilöt: Heini Santos (Hesburger), Senja Forsman (S-Ryhmä), Lauri Vesala (Unilever) ja Marja Ola (Kaupan Liitto).

Päivitetty 11.6.2019. 

Lataa muovitiekartta (pdf)