Siirry pääsisältöön

Viedään osaamista
ja ratkaisuja

Muovien aiheuttama saastuminen on yleinen ongelma kaikkialla. Myös maailman muovihaasteeseen herättäneestä merten muoviroskasta jopa 80–90 prosenttia syntyy maalla, lukuisista lähteistä niin tuotannon toimialoilla kuin kulutuksessa.

Ratkaisuna tarvitaan roskaantumista aiheuttavien toimintamallien muutoksia, jätehuollon vahvistamista, muovien käytön vähentämistä ja niiden korvaamista sekä mahdollisesti myös muovin talteenottoa vesistöistä ja meristä.

Suomesta löytyy paljon osaamista ja yrityksiä, jotka voivat toteuttaa tätä muutosta. Business Finland vauhdittaa suomalaisten ratkaisujen kehittämistä globaaliin muovihaasteeseen. Esimerkkejä osaamisen ja ratkaisujen viennistä ovat VTT:n hankkeet Intian (Until Mumbai, Mithi River) ja Indonesian muovijätteen käsittelyssä. Ulkoministeriöllä on useita rahoitusinstrumentteja, jotka tukevat suomalaisyritysten liiketoimintaa kehitysmaissa.

Myös alueellisen yhteistyön kautta on mahdollisuuksia vahvistaa jätehuoltoa ja materiaalien kierrätystä suomalaisten yritysten ja osaajien voimin.

 

Toimenpiteet

  • Vahvistetaan suomalaisten yritysten kykyä kehittää ratkaisuja muovihaasteeseen ja edistetään niiden vientiä.

  • Jaetaan jätehuollon ja kiertotalouden parhaita käytänteitä muun muassa viranomaistoiminnan saralla ja edistetään kiertotalousajattelua

Näin me sen teemme

Bio & Circular Finland -ohjelma

Business Finland käynnisti helmikuussa 2019 Bio and Circular Finland -ohjelman, jonka tavoitteena oli tehdä Suomesta kiertotalouden edelläkävijä. Ohjelma kesti neljä vuotta, ja sen laajuus oli 300 miljoonaa euroa, josta Business Finlandin innovaatiorahoituksen osuus oli 150 miljoonaa. Lisäksi ohjelma tarjosi kansainvälistymispalveluita sekä uudistavia ekosysteemejä, jotka myös houkuttelevat ulkomaisia osaajia, yrityksiä ja sijoittajia Suomeen.

Ohjelman teemoina olivat muovit, pakkaukset, tekstiilit ja rakentaminen

Lisätietoja Bio and Circular Finland -ohjelmasta Business Finlandin verkkosivuilla

Yhteyshenkilöt: Marika Ollaranta ja Sampo Tukiainen (Business Finland)

 

Päivitetty 10.3.2023