Siirry pääsisältöön

Viedään osaamista
ja ratkaisuja

Muoviroska on yleinen ongelma Aasiassa ja Afrikassa. Erityisesti Kaakkois-Aasian maiden, kuten Vietnamin, Thaimaan ja Malesian, joet kuljettavat valtavia määriä muoviroskaa mereen.

Ongelman ratkaisu vaatii, että toimintamalleja muutetaan paikallisesti ja alueellisesti, jätehuoltoa vahvistetaan, muovien käyttöä vähennetään ja niitä korvataan. Muutosten aloittaminen vaatii osaamista sekä vahvaa yhteistyötä toimijoiden kesken. Suomessa on paljon osaamista ja yrityksiä, jotka voivat osaltaan toteuttaa tätä muutosta. Esimerkkejä näistä ovat keräys-, lajittelu-, käsittely- ja puhdistusteknologiat, aidosti biohajoavat materiaalit sekä mereen päätyneen muovin talteenoton ratkaisut.

Business Finland (BF) vauhdittaa suomalaisten ratkaisujen kehittämistä ja vientiä. Ulkoministeriöllä on useita rahoitusinstrumentteja, jotka tukevat suomalaisyritysten liiketoimintaa kehitysmaissa.

Suomeen perustettava YK:n teknologia- ja innovaatiolaboratorio (UNTIL) voi tarjota uusia kanavia ratkaisujen kehittämiseen ja skaalaamiseen erityisesti kehittyville markkinoille. Ulkoministeriön PIF-investointituen avulla voidaan vauhdittaa kehittyvien maiden julkisia investointeja.

Vaikuttavuusinvestoiminen on yksi mahdollinen keino kanavoida yksityistä pääomaa toimijoihin ja hankkeisiin, joilla tavoitellaan mitattavaa hyötyä yhteiskunnille tai ympäristölle.

Vahvistetaan suomalaisten yritysten kykyä kehittää ratkaisuja muovihaasteeseen ja edistetään niiden vientiä.

Käynnistetään kohdennettua yhteistyötä merten roskaantumisen pahimmilla alueilla esimerkiksi perustamalla kummikohde, joka toimii näyteikkunana ja ponnistuslautana uusille ratkaisuille ja niiden viennille.

Testataan vaikuttavuusinvestoimista ja esimerkiksi yhtä sen toteuttamistapaa, tulosperusteista rahoitussopimusta (SIB-malli), muoviongelman ratkaisemiseen kehittyvissä talouksissa ja maissa.

Näin me sen teemme

Bio & Circular Finland -ohjelma

Business Finland käynnisti helmikuussa 2019 Bio and Circular Finland -ohjelman, jonka tavoitteena on tehdä Suomesta kiertotalouden edelläkävijä. Ohjelma kestää neljä vuotta ja sen laajuus on 300 miljoonaa euroa, josta Business Finlandin innovaatiorahoituksen osuus on 150 miljoonaa. Lisäksi ohjelma tarjoaa kansainvälistymispalveluita sekä uudistavia ekosysteemejä, jotka myös houkuttelevat ulkomaisia osaajia, yrityksiä ja sijoittajia Suomeen.

Ohjelman teemoina ovat muovit, pakkaukset, tekstiilit ja rakentaminen

Lisätietoja Bio and Circular Finland -ohjelmasta Business Finlandin verkkosivuilla

Yhteyshenkilöt: Marika Ollaranta ja Sampo Tukiainen (Business Finland)

Päivitetty 25.6.2020