Siirry pääsisältöön

Vantaalle nousee muovipihi kerrostalo

Vantaan Koivukylään valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä uudenlainen muovipihi kerrostalo, jonka rakentamisessa on alusta alkaen kiinnitetty huomiota mahdollisimman vähäiseen muovien käyttöön sekä tehokkaaseen muovien kierrätykseen.

Havainnekuvassa kerrostaloja ja niiden pihaa. Nainen kävelee kuvan etualalla.
Havainnekuvassa As Oy Metsäkissa Vantaalla. Kuva: Arkkitehtuuritoimisto Hirvonen – Huttunen

As Oy Metsäkissa on aravarahoitteinen uudiskohde, jonne valmistuu 76 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa. Kyseessä on pilottihanke, jossa etsitään keinoja edistää muovien kierrätystä sekä vähentää muovien käyttöä rakentamisessa.

Pilottihankkeessa ovat mukana ympäristöministeriö, kohteen sijoittajataho Premico Oy, rakentamisesta vastaava Lujatalo Oy sekä Ara ja Kuntarahoitus.

”Kaikki hankkeen muovin käyttö rakentamisen aikana pyritään minimoimaan. Muovin käyttö sekä käytön vähentämiseen liittyvät toimenpiteet dokumentoidaan. Projektin aikana kerätty tieto koostetaan toimintaohjeeksi, jota Premico tulee jatkossa noudattamaan kaikissa rakennuttamissaan hankkeissa”, kertoo kiinteistösijoitusyhtiö Premicon toimitusjohtaja Janne Vaula.

“Vähämuovisuuden ymmärtäminen suuressa mittakaavassa niin suunnittelun kuin rakennuksen elinkaaren osalta on erittäin tärkeää. Työmaan osalta käytännöt tulee sopia alihankkijoiden kanssa jo sopimusvaiheessa”, toteaa Lujatalon Rakennuttajapäällikkö Rainer Noppa.

Tavoitteena muovin kiertotalouden edistäminen rakennusteollisuudessa

Muovijätteen erilliskeräys, kierrätys ja kierrätysmuovista valmistettujen muovituotteiden käyttö rakentamisessa on vielä melko vähäistä. Muovin erilliskeräyksen lisääminen työmailla ja kierrätysasteen nostaminen nykytasosta edellyttävät, että rakentamisessa käytetyt muovit tunnistetaan paremmin, ja että käytettävissä olevien lajitteluratkaisujen tunnettuus kasvaa.

“Tarvitsemme konkreettista ohjeistusta kaikille rakennushankkeissa mukana oleville tahoille, jotta löydämme tapoja vähentää ja tehostaa muovimateriaalin käyttöä. Nämä tavat tulee saada muutettua rakennusalan standardeiksi. Tavoitteena on selvittää, kuinka muovien käytön optimointi ja vähämuovisuus otetaan osaksi päätöksentekoa”, sanoo Aran yliarkkitehti Vesa Ijäs.

As Oy Metsäkissa on yksi Suomen kansalliseen muovitiekarttaan liittyvistä kokeiluhankkeista, jolla pyritään parantamaan muovien tunnistamista rakennuksissa ja lisäämään muovijätteen lajittelua työmailla. Hanke on hyväksytty myös Kuntarahoituksen vihreän rahoituksen piiriin, ja se on lisäksi osa Pohjoismaista kiertotalouden LOOP-ekosysteemiä, jonka tavoitteena on toteuttaa konkreettisia kiertotalouden ratkaisuja.

Lisätietoja rakentamisen muoveihin liittyvistä Muovitiekartan toimenpiteistä