Siirry pääsisältöön

Yhteinen tiekartta auttaa Eurooppaa vähentämään muovien ympäristöhaittoja

Euroopassa on ensimmäistä kertaa laadittu yhteinen vapaaehtoinen tiekartta, joka tähtää muovipakkausten ja kertakäyttöisten muovituotteiden vähentämiseen ja nykyistä tehokkaampaan kierrätykseen. Tiekartta on jatkoa maaliskuussa 2020 julkaistulle eurooppalaiselle muovisitoumukselle, jossa myös Suomi on mukana.

Tiekarttaan on koottu kattava joukko toimenpiteitä, jotka tähtäävät muovisitoumuksen tavoitteiden täyttämiseen. Suomi työskentelee näiden tavoitteiden eteen yhdessä 15 EU-jäsenmaan, 82 yrityksen ja 42 muun organisaation kanssa.

Tiekartta julkaistiin 16. joulukuuta. Toimenpiteet on ajoitettu vuosille 2021–2025. Tavoitteena on vuoden 2025 loppuun mennessä saavuttaa niiden avulla seuraavat tavoitteet:

  1. Kaikki muovipakkaukset ja kertakäyttöiset muovituotteet ovat täysin kierrätettäviä tai uudelleen käytettäviä.
  2. Pakkausmuovien ja kertakäyttöisten muovituotteiden määrä vähenee 20 prosenttia verrattuna vuoden 2017 tasoon. Puolet tästä saavutetaan vähentämällä muovin kulutusta.
  3. Muovien keräys-, lajittelu- ja kierrätyskapasiteetti kasvaa 25 prosenttiyksikköä sekä saavuttaa tason, joka vastaa kierrätetyn muovin kysyntää markkinoilla.
  4. Sitoumuksessa mukana olevat yritykset nostavat kierrätysmuovin osuuden muovituotteissaan ja -pakkauksissaan keskimäärin 30 prosenttiin.

Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi saattavat matkan varrella vielä tarkentua, kun tiekartan etenemistä seurataan. Uudet tahot voivat myös edelleen liittyä mukaan, ja kukin taho voi ehdottaa myös lisätoimenpiteitä. Maat, yritykset ja organisaatiot ovat muovisitoumuksessa mukana vapaaehtoisesti, eivätkä tavoitteet ja sitoumuksen määräykset ole juridisesti sitovia.

EU-tason muovisitoumus ja nyt julkaistu tiekartta tukevat Suomen omaa kansallisen tason työtä, jolla Suomi pyrkii vauhdittamaan edelläkävijyyttä ja muutosta kohti kestävää muovien kiertotaloutta.

Euroopan muovisitoumuksen tiekartan verkkosivut (englanniksi)